Dagpenger kun til utvalgte

DAGPENGER: Står du plutselig uten jobb på grunn av nedskjæringer på arbeidsplassen er du sikret et visst livsopphold fra Nav. Dessverre er ikke alle omfattet av ordningen. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
DAGPENGER: Står du plutselig uten jobb på grunn av nedskjæringer på arbeidsplassen er du sikret et visst livsopphold fra Nav. Dessverre er ikke alle omfattet av ordningen. © ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Se hva som kreves for at du skal få penger ved arbeidsledighet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er du selvstendig næringsdrivende risikerer du å stå med kr 0 i dagpenger.

Dagpenger er et gode som delvis gir erstatning for tapt arbeidsinntekt. Står du plutselig uten jobb på grunn av nedskjæringer på arbeidsplassen, er du sikret et visst livsopphold fra Nav.

Dessverre er ikke alle omfattet av ordningen.

På bar bakke

Ifølge Alexandra Plahte, som er jurist og partner i konsulentselskapet Steenberg & Plahte as, er en av de største utfordringene med dagpengeordningen i dag at næringsinntekt ikke gir rett til dagpenger.

Dette medfører at mange som har drevet som selvstendig næringsdrivende opplever å stå på tilnærmet bar bakke dersom de må legge ned virksomheten.

- Vi har møtt mange som ikke har kjent til disse reglene og som etter mange år med innovasjon og skattebidrag sitter igjen med kroner 0 i dagpenger. Derfor er det viktig informasjon til de som vurderer å starte for seg selv, at de etter tre år faktisk risikerer å stå helt uten sikkerhetsnett ettersom næringsinntekten ikke gir grunnlag for dagpenger, forteller Plahte.

Hun sier det også er knyttet utfordringer til studenter som etter endt studie står uten arbeid. De har pr. i dag ikke krav på dagpenger.

Plikt til å ta arbeid

I utgangspunktet har alle som har hatt en arbeidsinntekt på minst 1,5 G (132 555) året før, eller minst 3G (kr 265 110) i snitt i løpet av de siste tre årene før de ble arbeidsledig, rett på dagpenger.

Det er viktig å være klar over at man foruten å sende inn meldekort hver 14 dag har en del plikter som må overholdes.

- Det viktigste er at man er reell arbeidssøker. Mange er heller ikke klar over at de, som hovedregel, har plikt til å ta imot tilbud om ethvert «høvelig» arbeid, og ikke bare på det stedet der man bor, sier Plahte.

Kontorsjef i regelverkskontoret i Nav, Anita Mølmesdal Sivertsen, forteller at de jobber med ulike vedtak for å følge opp dette.

Blant annet får alle dagpengemottakere en registreringssamtale der en aktivitetsplan utformes. Etter tre måneder gjennomføres nye samtaler der planer og gjennomførte aktiviteter blir gjennomgått.

Kontroll

- Vilkårene for rett til dagpenger kontrolleres gjennom samtaler med brukerne. I mange tilfeller blir de også bedt om å fylle ut en jobblogg hvor de dokumenterer hvilke jobber man har søkt på og fulgt opp. I de tilfeller hvor man avdekker at arbeidssøker ikke har gjennomført de planlagte aktivitetene, og ikke har noen god grunn for hvorfor de ikke er gjennomført, har Nav rutiner som sikrer at sanksjoner blir ivaretatt, sier Mølmesdal Sivertsen.

En av sanksjonene er blant annet at en bruker kan miste dagpengene i åtte uker.

Dette skjer dersom vedkommende uten rimelig grunn unnlater å søke eller ta imot tilbud om arbeid, nekter å delta i eller slutter på arbeidsrettede tiltak, sier opp eller avslutter et arbeidsforhold selv, eller blir selvforskyldt avskjediget eller oppsagt fra arbeid.

Dette kan du få

Hvor lenge du kan motta dagpenger, avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt i kalenderåret før, eller i snitt de tre siste årene før du søker om dagpenger.

Har du hatt en arbeidsinntekt på minst 2G (kr 176 740), kan du få dagpenger i 104 uker. Har du tjent mindre, har du krav på dagpenger i 52 uker.

Er du permittert, eller nylig dimittert vernepliktig har du krav på dagpenger i 26 uker.

Hvor mye du får utbetalt i dagpenger er avhengig av dagpengegrunnlaget ditt:

Det vil si det du hadde av arbeidsinntekt det siste kalenderåret før du ble arbeidsledig, eller til sammen de tre siste årene. Du kan maks ha 6G som dagpengegrunnlag (kr 530 220). Dagpengene utbetales for 5 dager pr. uke med en dagsats på 2,4 promille av beregningsgrunnlaget. På årsbasis tilsvarer dette 62,4 % av din tidligere inntekt før skatt.

Har du bidragsplikt eller forsørger du barn under 18 år, får du et tillegg på 17 kroner per barn. Hvis begge foreldre får dagpenger, utbetales tillegget til én av dem.

Alle som har fått dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår, får et ferietillegg på 9,5 prosent av brutto dagpenger.

Under følger noen eksempler på hva ulike personer kan få i dagpenger:

I alle tilfellene er årslønnen brukt som dagpengegrunnlaget.

Tiril, 35 år, konsulent. Årslønn: 550 000. Gift, to barn på 5 og 8 år. Ble sagt opp, og fikk sluttpakke med fem måneders lønn. Tiril vil få i underkant av kr 330.900 i dagpenger pr. år i 104 uker. I tillegg får hun barnetillegg på kr. 17 pr, barn pr. dag for inntil 260 dager i året. For 2 barn vil dette således utgjøre kr. 8.840 pr år. Samlet dagpengeytelse inkl. barnetillegg utgjør med andre ord til sammen i underkant av 340.000 pr. år. På grunn av sluttpakken vil hun først ha rett til dagpenger etter at perioden på fem måneder med utbetalt lønn er utløpt.

Thor 55 år, industriarbeider. Årslønn: 350 000. Er skilt, og har voksne barn. Ble permittert fra industribedriften. Thor vil få ca. kr 218.400 i dagpenger på årsbasis. Dagpengene ved permittering er imidlertid i utgangspunktet begrenset til 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. Beregningsnivået (62,4%) er med andre ord det samme enten man er oppsagt eller permittert, mens maksperioden man kan motta dagpenger over er ulik.

Kristine, 25 år, nyutdannet grafiker. Tjente i fjor rett under kr 100 000 mens hun var student. Hun har ikke klart å finne seg en jobb ennå. Det har gått tre måneder siden hun var ferdig med studiene. Et av vilkårene for rett til dagpenger er at man har hatt en arbeidsinntekt over et visst nivå. Arbeidsinntekten må enten ha vært 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G, utgjør p.t. kr. 88.370) hennes siste avsluttede kalenderår eller minst 3 G (folketrygdens grunnbeløp) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene. Kristine har tjent under 1,5 G siste avsluttede kalenderår og fyller dermed ikke kravet til minsteinntekt. Hun har ikke rett til dagpenger.

Eirik, 25 år, snart ferdig med førstegangstjenesten. Har ikke tjent noe tidligere ettersom han dro rett i militæret etter videregående. Eirik vil ha rett til dagpenger etter avtjent verneplikt. Han vil få utbetalt kr. 3 180,- pr uke i maksimalt 26 uker.

(Kilder: Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga, Nav)

Graderte dagpenger

Du kan ha rett på graderte dagpenger i kombinasjon med noe arbeid, men det er et vilkår for rett til dagpenger at man har mistet minst 50 prosent av sin tidligere arbeidstid. Dersom man arbeider over 50 prosent av tidligere arbeidstid, mister man altså retten til dagpenger for denne perioden.

For å få dagpenger må du også oppfylle visse krav:

Du må være registrert som arbeidssøker, og sende inn meldekort hver 14. dag. Dessuten skal du også ha en oppdatert CV på nav.no, og søke aktivt arbeid. Du må som hovedregel oppholde deg i Norge for å motta dagpenger, og du skal ikke være student eller skoleelev.

Du kan også ha rett på dagpenger hvis du blant annet er permittert, etablerer egen virksomhet mens du er arbeidsledig, er EØS borger eller er nydimittert vernepliktig.

Slik søker du

Du kan søke om dagpenger tidligst en uke før første ledige dag. Først må du registrere deg som arbeidssøker på nav.no eller på ditt lokale Nav-kontor. Deretter kan du sende inn en søknad om dagpenger. Hvis du sender inn søknaden innen fire uker etter at du registrerte deg som arbeidsledig, vil du få utbetalt dagpenger fra den datoen. Søker du senere, vil dagpenger utbetales fra den datoen Nav mottok din søknad. Du kan klage på vedtak, og fristen er seks uker etter at du fikk vedtaket i posten. Klagen må være skriftlig og sendes til Nav med post eller ved oppmøte.

Meldekortet som du sender inn forteller om du fortsatt ønsker å stå som arbeidssøker, og om du har arbeidet, eventuelt hvor mange timer du har arbeidet i de 14 dagene meldekortet gjelder for. Du må også krysse av for sykdom, ferie, kurs og andre opplysninger. Meldekortene må være nøyaktig utfylt og sendes i rett tid.

(Kilder: Alexandra Plahte og Nav)

Les også:

Dette bør du vite om kontantstøtte

Slik kredittsjekker du deg selv

- Økonomisk sans går i arv

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Medier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler passord07:00 Frode Berg skal snakke med pressen06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Gjenopptakelseskommisjonen oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 NHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus12:44 Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44 Ungdomsskoleelever rammet av tåregass12:43 Tre smittet av svartedauden i Kina12:07 Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57 Catalonias regionale president forklarte seg i retten11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon
Siste nytt
07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportMedier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler passord07:00NorgeFrode Berg skal snakke med pressen06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeGjenopptakelseskommisjonen oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerNHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus12:44SportNorske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44NorgeUngdomsskoleelever rammet av tåregass12:43VerdenTre smittet av svartedauden i Kina12:07KulturÅpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57PolitikkCatalonias regionale president forklarte seg i retten11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus