Økokrim henlegger sak mot Troms Kraft

HENLEGGES: Økokrim henlegger korrupsjonssaken mot Troms Kraft. Foto: NTB scanpix
HENLEGGES: Økokrim henlegger korrupsjonssaken mot Troms Kraft. Foto: NTB scanpix

Økokrim henlegger korrupsjonssaken mot Troms Kraft som gjaldt et bidrag til Senterpartiet på 200.000 kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økokrim startet i fjor høst etterforskning av kraftselskapet for å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om korrupsjon som hadde fremkommet i forbindelse med en granskingsrapport som ble lagt frem 9. september.

Økokrim fastslår nå at man ikke har funnet tilstrekkelige holdepunkter for at et bidrag fra Troms Kraft AS til Senterpartiet representerer en «utilbørlig fordel» «i anledning noens stilling» slik straffeloven krever.

Derfor har Økokrim valgt å henlegge saken.

Flere mandater

Granskingen som forelå i fjor høst, var initiert av Tromsø kommune som sammen med Troms fylkeskommune eier Troms Kraft. Nord-Troms tingrett besluttet sommeren 2012 at selskapet skulle granskes og bidraget til Senterpartiet på 200.000 kroner var ett av mandatene i granskingsrapporten.

Økokrim viser for øvrig til at Senterpartiet allerede i februar 2011 ble ilagt et forelegg for brudd på bokføringsloven. Forelegget var blant annet knyttet til fakturaen på 200.000 kroner.

Granskingen av Troms Kraft har vært delt opp i til sammen seks deler, der en av delene dreide seg om pengestøtten til Senterpartiet. Andre temaer som ble gransket, men ikke offentliggjort, var kjøp av aksjer i Salten Kraftsamband og Nordkraft, samt et oppdrag til First House i forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen og hendelsene i datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige.

Blåst opp

Troms Kraft opplyste i november 2011 at det var avdekket avvik i regnskapet til det svenske datterselskapet på mellom 1,2 milliarder og 1,8 milliarder svenske kroner. I mai 2012 konkluderte en revisorrapport med at selskapets inntekter var blåst opp med 1,5 milliarder kroner ved hjelp av regnskapsmanipulering.

Troms fylkeskommune har en eierandel på 60 prosent i Troms Kraft, mens Tromsø kommune eier de resterende 40 prosentene. Kraftselskapet har 450 ansatte og opererer i 15 kommuner i Midt- og Nord-Norge.

Personvernpolicy