- Finanskrisen vil kunne eksplodere igjen

HELLAS-PESSIMIST: Steinar Juel i Nordea Markets mener det nesten må et under til for at Hellas skal få det til. Foto: NTB scanpix
HELLAS-PESSIMIST: Steinar Juel i Nordea Markets mener det nesten må et under til for at Hellas skal få det til. Foto: NTB scanpix

– Markedene har roet seg fordi finanssektoren er neddopet med pengetilførsel fra Den europeiske sentralbanken, mener sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er glimt av lys i verdensøkonomien. Det er hovedbildet etter at Nordeas økonomer har vurdert nåsituasjonen og fremtidsutsiktene i verdens viktigste økonomier, så vel som i Norge.

Det er imidlertid nok av uromomenter, og situasjonen i Europa er en av dem.

– Kontrasten er stor mellom nesten døden-opplevelsen for eurosonen i slutten av fjoråret og situasjonen nå. Den umiddelbare faren for et totalt sammenbrudd er sterkt redusert, skriver sjeføkonom Steinar Juel i innledningen til Nordeas rapport «Økonomisk oversikt».

Ikke død, men pulsen er svak

Men faren er på ingen måte over. Analytiker Anders Matzen skriver at «Europa er tilbake fra de døde, men pulsen er svært svak».

– Markedene har roet seg fordi finanssektoren er neddopet med pengetilførsel fra Den europeiske sentralbanken, skriver Juel.

De underliggende problemene er fremdeles ikke løst, den store jobben begynner nå.

– Italia, Spania, Portugal og ikke minst Hellas står foran et tiår med streng budsjettdisiplin og vekstfremmende reformer, skriver Juel.

Mye å ta tak i

Hvert land har sine utfordringer. I Italia må kursen Mario Monti har staket ut holdes, i Spania må sentralregjeringen få kontroll på regionenes budsjettbalanser, Portugal må oppfylle betingelsene IMF og EU har satt.

Og Hellas' skjebne er fortsatt usikker, tross restrukturering og store hjelpepakker fra IMF og EU.

– Blekket er knapt tørt på den nye avtalen før det spekuleres i at Hellas allerede ligger etter planen om å få offentlig sektors gjeldsgrad ned til 120 prosent av BNP i 2020, skriver Juel.

Han mener det nesten må et under til for at Hellas skal få det til, fordi det offentlige apparatet fungerer dårlig, og fordi det er uklart hvor stor den politiske oppslutningen om avtalen med IMF/EU er.

– Det skal ikke mye til før vi får en ny gresk krise før sommeren eller tidlig til høsten, skriver Juel.

Risiko for ny krise

Juel frykter at eurosonen snart kan ryke på en ny krise.

– Det er risiko for at politikerne i eurosonen utsetter upopulære budsjettiltak og reformer nå som finansmarkedene har roet seg ned, skriver Juel.

Finansmarkedene reagerte med lettelse på Den europeiske sentralbankens store langsiktige lån til bankene, men Juel er usikker på hva som skjer når tidspunktet nærmer seg for at lånene forfaller.

– Finansuroen vil da kunne eksplodere igjen til en orkan om et par år når Sentralbanken vil tvinges til å måtte fornye lånene, ja kanskje øke dem, skriver Juel.

Konsekvensene kan bli alvorlige.

– Å dope ned en finanssektor med penger kan bli like vanedannende som vedvarende neddoping av en pasient med morfin i påvente av nødvendige operative inngrep. Og utfallet vil være like alvorlig, en gradvis forvitring, skriver Juel.

Håp om oppgang i USA

I verdens største økonomi, USA, ser ting ut til å gå riktig vei.

– Det er økende håp om at amerikansk økonomi nå står foran en oppgangsperiode som gradvis skyter fart, skriver Juel.

Han trekker frem flere ting som peker i riktig retning. Husholdningenes tiltro til fremtiden har tatt seg opp og småbedriftenes pessimisme minker.

Det er imidlertid nok av usikkerhetsmomenter også her. Boligprisene faller fortsatt, lønnsutviklingen er svak, bensinprisene øker og spareraten er lav.

Nordea venter derfor at vekstindikatorene vil gi blandede signaler i de neste månedene.

Nordea mener også at det kan være fare for ny runde med politisk spill knyttet til budsjettet for 2013, og at politisk usikkerhet kan gi lavere vekst i USA i andre del av 2012.

– Vi venter at politikerne til slutt vil bli enige om å videreføre skattelettelser med videre og at veksten i USA tar seg mer opp gjennom 2013, skriver Juel.

Tror myndighetene vil stimulere veksten

Utviklingen i Kina er også av stor betydning for verdensøkonomien, men den enorme veksttakten der har avtatt.

– Kina og andre fremvoksende økonomier, økonomier som de siste årene har holdt verden oppe, har skuffet i det siste, skriver Juel.

Han peker på at myndighetene bevisst har bremset veksten for få ned inflasjonen. Juel tror imidlertid at kinesiske myndigheter nå vil gjøre det motsatte.

– Vi venter at de kinesiske myndigheter forsiktig vil stimulere økonomien slik at den økonomiske veksten holdes over det nye målet på 7,5 prosent.

Nordeas ferske vekstanslag:

2009201020112012 (estimert)2013 (estimert)
Verden-0,14,73,22,83,4
USA-3,53,01,72,02,2
Eurosonen-4,21,81,5-0,41,0
Fastlands-Norge-1,61,92,62,63,0
Kina9,210,49,38,08,3

Slik så Nordea verden da de la frem sin forrige «Økonomisk oversikt»-rapport i august ifjor: - Nær 50 prosent risiko for resesjon

Les også:

Vil trykke sine egne penger

Nordmenn tåler saftige rentebyks

Flytter ut med stil når ekteskapet ryker

Personvernpolicy