Fire verdipapirforetak politianmeldt til Økokrim

Diisse er anmeldt til Økokrim: Nordea Bank Norge ASA, First Securities AS, Fondsfinans ASA og Svenska Handelsbanken AB (filial i Norge) Foto: Scanpix
Diisse er anmeldt til Økokrim: Nordea Bank Norge ASA, First Securities AS, Fondsfinans ASA og Svenska Handelsbanken AB (filial i Norge) Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Finanstilsynet anmelder fire verdipapirforetak for overtredelse av verdipapirhandellovens bestemmelse om «shortsalg».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Bakgrunn

I mars/april 2010 ble det gjennomført en finansiell restrukturering i det børsnoterte selskapet Reservoir Exploration Technology ASA ((RXT)). Restruktureringen omfattet emisjon av aksjer gjennom kontantemisjon og konvertering av obligasjonsgjeld.

På bakgrunn av store og vedvarende leveringsproblemer av (RXT)-aksjer i perioden 13. til 23. april 2010, iverksatte Finanstilsynet undersøkelser av foretatte salg og kjøp av aksjen.

Undersøkelsene har avdekket at leveringsproblemene skyldtes at en rekke investorer startet å selge (RXT)-aksjer som de ventet levert i forbindelse med gjennomføring av de planlagte kapitalutvidelsene, men før aksjene var registrert i Foretaksregisteret, før prospektet var godkjent og før aksjene faktisk var levert på investorens konto i VPS. Investorene solgte etter Finanstilsynets oppfatning aksjer de forsto eller burde forstått at de med stor sannsynlighet ikke kunne levere rettidig.

Kilde: Finanstilsynet

Finanstilsynet har i dag politianmeldt verdipapirforetakene Nordea Bank Norge ASA, First Securities AS, Fondsfinans ASA og Svenska Handelsbanken AB (filial i Norge) for mistanke om at meglerhusene har solgt aksjer de ikke har eiet, såkalt udekket «shortsalg» (se faktaboks), i det børsnoterte selskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT), ifølge en pressemelding fra tilsynet torsdag.

- Hensynet til en sikker, ordnet og effektiv verdipapirhandel tilsier at det reageres strengt mot de groveste overtrampene av regelverket, sier seksjonssjef Geir Holen ved seksjon for verdipapirtilsyn i Finanstilsynet

- Absolutt ikke hyggelig

- Det er absolutt ikke hyggelig å bli politianmeldt. Dette er et forhold som ligger langt tilbake i tid, og vi har hatt veldig mye dialog med Finanstilsynet det siste halvannet året, hvor vi har sørget for at dette ikke skal skje igjen, sier kommunikasjonssjef Tor Arne Olsen i First Securities til DN.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forholdene gjelder overtredelse av verdipapirhandelloven § 10-4 andre ledd, slik denne lød før lovendring 1. juli 2010. Der het det at verdipapirforetakene bare kan formidle og utføre ordre om salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier, dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.

Politianmeldelsene bygger på at meglerhusene ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet med å påse at kundene eide eller hadde tilgang til de aksjene som ble solgt. Dette medførte store og vedvarende leveringsproblemer i Reservoir Exploration Technology-aksjen (RXT). Finanstilsynet ser alvorlig på udekket shortsalg, ettersom dette kan bidra til å svekke tilliten til verdipapirmarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Manglende kontroll

- I dette tilfellet medvirket foretakenes manglende kontroll til større og vedvarende leveringsproblemer i verdipapiroppgjøret. (RXT) hadde selv gjennom klare generalforsamlingsprotokoller, tegningsmaterialet og børsmelding gitt alle aktører tydelige og presise opplysninger om at aksjene ikke var omsettelige før prospektet var godkjent og aksjene tilgjengelig på den enkeltes VPS-konto, sier Geir Holen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finanstilsynet har tidligere besluttet vinningsavståelse mot syv investorer for vinning oppnådd ved salg av (RXT)-aksjer i strid med forbudet mot urimelige forretningsmetoder. To av investorene har vedtatt, mens Finanstilsynet i samarbeid med Regjeringsadvokaten vil forfølge kravet rettslig overfor de øvrige fem investorene.

Etter hva DN.no erfarer er det to utenlandske aktører som har vedtatt gevinstavståelse. Investor Arne Fredly er en av investorene som hadde gevinst på handlene som har vært i søkelyset, og etter det DN.no kjenner til har han ikke gått med på å betale tilbake sin gevinst.

- Storm i et vannglass

I et seks siders notat til Dagens Næringsliv nektet Arne Fredly tidligere i år for at han har gjort noe galt. «Ingen skade er skjedd, og dette er storm i et vannglass. Jeg forstår rett og slett ikke hva problemet skal være. Jeg var 110 prosent sikker på at transaksjonen var lovlig før 1. juli ifjor. (...) Transaksjonen var grundig sjekket opp i forkant, og lovforståelsen er da også bekreftet av samtlige jurister som jeg har diskutert saken med i ettertid», skrev Fredly i en e-post til Dagens Næringsliv tidligere i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han viste til at det før 1. juli 2010 ikke var et eksplisitt forbud for investorer å drive udekket shortsalg. Når det gjelder kravet om inndragning skrev han følgende i en epost til DN:

- Jeg har fått et tilbud om en frivillig vinningsavståelse, som jeg naturligvis kommer til å avslå. Dermed blir det opp til Finanstilsynet om statens tid og penger skal brukes på et sivilt søksmål i en sak som må være klokkeklar.

Holen bekrefter til DN.no at to løp kjøres, ett mot verdipapirforetakene som i dag er anmeldt til Økokrim, og ett annet mot investorene. Han viser til vinningsavståelsesbeslutningene mot de totalt 7 selskapene, hvorav 2 altså har vedtatt.

- Det ligger nå til at vi tar ut stevning mot de resterende fem, sier Holen til DN.no.

Ifølge Holen var det Finanstilsynet selv som oppdaget det udekte shortsalget etter å ha registrert uvanlig omsetning i (RXT)-aksjen i april 2010.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også:

Arne Fredly raser mot Finanstilsynet

Kort om shorthandel

* Å shorte en aksje, eller shortselge, er en metode som benyttes for å tjene penger ved kursfall.

* En investor låner aksjer, selger disse og kjøper dem tilbake etter at kursen har falt.

* Det er gjerne investorer som eier mange aksjer i et selskap som låner ut aksjer. De tjener penger på utlånet.

* Udekket shortsalg oppstår når investorer selger aksjer de ikke har lånt på salgstidspunktet. Da oppstår det fare for at aksjene som selges ikke kan leveres til kjøper, noe som skaper problemer for oppgjøret.

* Frem til juli 2010 var det ikke noe eksplisitt forbud i verdipapirhandelloven for investorer mot å drive udekket shortsalg. Det har i årevis vært forbudt for meglerhusene å formidle slike handler.

Les flere saker fra DN.no:

Norges desidert best betalte sjef

Han tjente over 1 milliard ifjor

Kutter prisantydningen med øks

Har brukt nærmere 15 millioner på hytte-drift