Slik blir den nye uføreordningen

Barnetillegget i uførepensjonen skal ikke endres (foto: Scanpix).
Barnetillegget i uførepensjonen skal ikke endres (foto: Scanpix).

Regjeringen skjermer barnetillegget og skrinlegger alle forslag om innstramminger for unge uføre. Det skal være blant hovedpunktene i uførereformen som legges fram på fredag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NTB er blitt gjort kjent med de viktigste delene av lovforslaget som måneder på overtid skal bli lagt fram for Stortinget. Endringene inntreffer i 2015.

Slik blir resultatet, etter det vi erfarer:

Barnetillegg:

* Kilder som har fulgt forhandlingene tett sier det i flere måneder har vært klart at barnetillegget ikke vil bli rørt.

Unge uføre:

* Det blir heller ikke gjort innstramminger for unge uføre. Senterpartiet har dermed ikke fått gjennomslag for sitt landsmøtevedtak om at det bare i helt åpenbare tilfeller bør innvilges varig uføretrygd til unge under 40 år.

Pensjonsalder:

* Forslag om å senke pensjonsalderen for uføre er avvist. Pensjonsalderen forblir dermed 67 år.

Skatt:

* Uføre skal skattes som lønnsmottakere. Årsaken er at det skal bli lettere å veksle mellom arbeid og trygd, noe som gjør et enhetlig skattesystem mer praktisk.

* Uføre skal fullt ut kompenseres for skatteomleggingen. Det innebærer at bruttonivået på alle ytelser stiger kraftig, slik at skattleggingen ikke vil ha nettoeffekt.

Fribeløp:

* Regjeringen senker grensen for hva uføre kan tjene ved siden av stønaden fra folketrygdens grunnbeløp (G) til 0,4 G. Med dagens satser innebærer dette en nedgang fra 75.000 kroner til 30.000 kroner.

* Til gjengjeld innføres nye avkortingsregler som innebærer at uføre beholder om lag 35 prosent av all inntekt over fribeløpet. I tillegg risikerer man ikke lenger å miste retten til å motta uføretrygd. Forutsetningen er at man ikke jobber mer enn 80 prosent.

* Karanteneåret som satt begrensninger for når man kunne tjene penger ved siden av trygden, fjernes.

* For dem som allerede er uføre i 2015, vil det bli egne overgangsordninger.

Skjermingsregler:

* Det har lenge vært klart at alderspensjonen til uføre også skal omfattes av pensjonsreformens prinsipp om levealdersjusteringer. Like lenge har det vært kjent at skjermingsregler skal komme på plass. Årsaken er at uføre ikke kan påvirke egen pensjon ved å jobbe mer, slik lønnsmottakere kan.

* Mange ulike modeller har versert underveis i forhandlingene, men regjeringen skal ha landet på halv skjerming. For vanlige pensjonister ligger levealdersjusteringen på 0,5 prosent av ytelsen. Uføre får altså halv effekt av denne justeringen – gjeldende fra pensjonsalder (67 år).

Varig ytelse:

* Regjeringen har avgjort at uføretrygden fremdeles skal være en varig ytelse.

Fakta om ny uførepensjon

* Regjeringen skulle før jul ha lagt fram et lovforslag for Stortinget om ny uførepensjon og alderspensjon til personer som har vært uføre. Arbeidet er kraftig forsinket, og meldingen er utsatt en rekke ganger.

* Årsaken til at uførepensjonen skal endres, er innføringen av pensjonsreformen som bringer med seg nye opptjeningsregler og prinsippet om fleksibel pensjonsalder.

Personvernpolicy