- Sterk krone demper renteoppgang

Sentralbanksjef Øystein Olsen (foto: Scanpix).
Sentralbanksjef Øystein Olsen (foto: Scanpix).

Den sterke kronen kan dempe inflasjonen og bremse oppgangen i styringsrenten, mener sentralbanksjef Øystein Olsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det er risiko for at en allerede sterk norsk krone kan komme til å styrkes videre.

- Med høy vekst i etterspørselen etter varer og tjenester og stigende pris- og kostnadsvekst er det også en risiko for at kronen kan styrke seg videre. En sterk krone demper inflasjonen gjennom lav prisvekst på importerte varer og tjenester. Vedvarende lav inflasjon vil kunne bremse oppgangen i styringsrenten, sier Olsen i sentralbanksjefens årlige høring i Stortingets finanskomité fredag.

Kan snu

Han tror imidlertid at kronen også kan svinge motsatt vei dersom situasjonen i oljemarkedet endres.

- Kronen er sterk. Det henger sammen med gode utsikter for norsk økonomi og høy oljepris. Når situasjonen i oljemarkedet blir mer normal, er det grunn til å vente at noe av styrkingen av kronen reverseres, sier Olsen.

Høyere kostnadsnivå

I sitt forberedte innlegg i høringen kommer Olsen også innom det norske kostnadsnivået. For norske eksportbedrifter er konkurranseevnen preget av et høyt pris og kostnadsnivå.

- Norges pris- og kostnadsnivå i forhold til handelspartnerne er de siste årene blitt forverret. Til nå har det ikke vært til hinder for en god utvikling og en nær normal kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi. Høye priser på mange av de produktene vi selger, har bidratt til dette. Det er likevel grunn til å minne om at et høyt kostnadsnivå gjør oss sårbare, spesielt dersom verdensøkonomien skulle møte nye tilbakeslag, sier Olsen i høringen.

Gunstige priser for eksportbedriftene

Høye priser på verdensmarkedet for viktige eksportvarer fra Norge har imidlertid ført til at bytteforholdet vårt mot utlandet har bedret seg.

- Høye priser på olje og andre råvarer har bidratt til at norsk økonomi raskt og ganske smertefritt kom seg gjennom tilbakeslaget i verdensøkonomien. Norges bytteforhold overfor utlandet har igjen bedret seg. Gode råvarepriser og høy vekst i fremvoksende økonomier er gunstig både for norske råvarebaserte næringer og for høyteknologiske eksportbedrifter. Norsk eksport øker. Arbeidsledigheten er litt lavere enn ventet, og lønnsveksten innværende år kan se ut til å bli noe høyere enn vi så for oss i Pengepolitisk rapport 1/11. Norge har vært heldig stilt, men gode systemer for å håndtere de høye inntektene har trolig også spilt en rolle, sier Olsen i høringen.

Les også:

- Folk kan føle seg rikere

På innsiden: Dyrere lån

- Husholdningene er sårbare

Personvernpolicy