Innspurt for dem som må endre selvangivelsen

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Lørdag 30. april er siste frist for dem som skal levere selvangivelsen med endringer. Mange venter til de siste dagene med leveringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta:

* Lørdag 30. april er siste frist for levering av selvangivelsen for 2010.

* Alle skal ha fått tilsendt selvangivelsen på nett eller papir. Hvis noen ikke har fått den, må de ta kontakt med skattekontoret.

* De som ikke har endringer, behøver ikke foreta seg noe. Etter at fritaket for levering ble innført, har flertallet av skattytere benyttet seg av det.

* Skattyteren er selv ansvarlig for at opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Derfor er det viktig å sjekke at alt er med og at forhåndsutfylte opplysninger er riktige.

* Skatteetaten oppfordrer oss til å sjekke spesielt følgende punkter:

* Riktig skatteklasse?

* Krav på særfradrag?

* Har du fått fradrag for barnepass? Ikke alle barnehager har sendt inn.

* Har du pendlerutgifter?

* Har du reiseutgifter mellom hjem og arbeid?

* Har du fått eller betalt underholdsbidrag? Gjelder ektefeller/tidligere ektefeller.

* Har du riktige boligopplysninger?

(NTB)

Etter at ordningen med «stille aksept» ble innført, har stadig flere benyttet seg av dette. De godtar selvangivelsen slik den kommer fra Skatteetaten. I fjor var det hele 2,5 millioner skattytere som aksepterte den ferdig utfylte selvangivelsen.

Av dem som sendte inn selvangivelsen, leverte flertallet elektronisk mens noen fortsatt holder fast ved papiret.

Må sjekke selv

De som har en enkel økonomi med lønnsinntekt fra en arbeidsgiver, litt penger i banken og noe gjeld kan stort sett stole på at skattemyndighetene har fått inn riktige opplysninger.

Men det er nødvendig å sjekke tallene for å være helt sikker. Skulle det være oppgitt for lav inntekt, kan det raskt bli straffeskatt. Det siste året har den vært på 30 prosent. Tidligere var den 15 prosent.

Den høye satsen har ført til reaksjoner. Pressen har trukket fram flere tilfeller der skatteytere har fått høy straff i form av tilleggsskatt fordi de ikke har sjekket tallene godt nok.

Vurdere endring

Skattebetalerforeningen har tatt opp spørsmålet om størrelsen på tilleggsskatten med Finansdepartementet. Foreningen mener praksis i dag er blitt for streng.

Departementet har lovet et svar, og i en debatt Stortinget før påske lovet finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) at han ville se på tilleggsskatten.

Johnsen kommenterte en rekke forslag fra tre representanter for Fremskrittspartiet om rettssikkerheten for skattyterne.

Finansministeren sa at det å sjekke egen selvangivelse bør være en overkommelig plikt. Samtidig hadde han forståelse for at enkelte ikke klarer det, og lovet at tilleggsskattens størrelse vil bli vurdert

Boligverdi viktig i år

– I år har det kommet mange spørsmål om fastsettelse av verdien på bolig, forteller advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen.

– Det er spesielt dem som har flere boliger eller ikke kan bo i boligen og dermed får den fastsatt som sekundærbolig som har reagert. De som har en sekundærbolig, har fått en kraftig økning i formuesverdien, nesten uansett hvor i landet de bor.

De nye reglene for boligverdi skiller mellom boligen der skattyteren bor og det som kalles sekundærbolig – andre boligeiendommer som samme skattyter eier.

Formuesverdien på boligen der en bor, skal settes til 25 prosent av antatt markedsverdi. Sekundærboligen verdsettes til 40 prosent. Dessuten er verdsettingsgrunnlaget høyere enn tidligere i mange tilfeller. Noen har sekundærboliger som er brukt som hytter, og de kan oppleve en spesielt stor verdiøkning.

Betale innen 31. mai

Undersøkelser viser at mange bare ser på et tall i selvangivelsen – om de får skatt tilbake eller må betale restskatt. Men selv om en får penger tilbake, bør en sjekk tallene, fastslår skatterådgivere.

Dersom tallene viser at en må betale restskatt og ingen sjekking av tallene hjelper på det, kan det lønne seg å betale inn det gjenstående beløpet før 31. mai i år. Da slipper en rentetillegget på pengene en skylder.

Les flere økonominyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært