Statoil mistet kontroll på brønn - igjen

Under boring av brønnen M-2H på Norne-feltet i forrige måned opplevde Statoil nok en gang noe av det alvorligste som kan skje ved oljeleting - et brønnspark. Illustrasjonsfoto: Helge Hansen/Statoil
Under boring av brønnen M-2H på Norne-feltet i forrige måned opplevde Statoil nok en gang noe av det alvorligste som kan skje ved oljeleting - et brønnspark. Illustrasjonsfoto: Helge Hansen/Statoil

Statoil mener hendelsen var ufarlig. Petroleumstilsynet kaller det en alvorlig hendelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Under boring av en produksjonsbrønn på Norne-feltet kvelden 4. november opplevde operatøren Statoil store trykkproblemer på boreriggen «Aker Spitsbergen». Statoil mistet kontrollen på brønnen da et brønnspark inntraff.

Et brønnspark (kick) oppstår når en brønn uventet tar inn gass, olje eller vann. Statoil opplevde også i mai i år et brønnspark da Statoil mistet kontrollen på en brønn på Gullfaks-feltet.

Petroleumstilsynet konkluderte i sin granskingsrapport at Statoil hadde brutt regelverket på 40 punkter under boringen av ulykkesbrønnen og at det kun var tilfeldigheter som hindret en storulykke på feltet. På Gullfaks traff Statoil på gass, som nådde hele veien til plattformdekket.

Under boringen av Norne-brønnen var det vann som plutselig trengte inn i brønnen.

Grønn gradering

- Situasjonen på Aker Spitsbergen var knyttet til oppsprekking i reservoaret under boring av en produksjonsbrønn. Under boringen fikk de vann i brønnen, forteller informasjonssjef Geir Gjervan i Statoil. Vannet strømmet inn i brønnen og økte trykket i brønnen. Brønnen ble umiddelbart stengt av.

Statoil kategoriserer alle ulykker som røde, gule eller grønne, hvor de to førstnevnte anses som alvorlige hendelser og hvor grønne hendelser er de minst alvorlige. Til tross for at Statoil mistet kontrollen på brønnen, ble hendelsen i ettertid kategorisert som grønn.

- Siden det ikke var kontakt med hydrokarboner, har denne situasjonen fått gradering grønn i Statoil. Hendelsen er vurdert til grønn, altså en situasjon uten potensial. Hele potensialet i situasjonen ble tatt ut siden man traff et vannfylt reservoar, og situasjonen hadde ikke mulighet for eskalering siden dette er den svakeste delen av reservoaret. Statoil vurderer fortsatt situasjonen til å være av gradering grønn, sier Gjervan til DN.no.

Dybdestudie

Petroleumstilsynet ser derimot langt mer alvorlig på hendelsen og har krevd mer informasjon om hendelsen fra Statoil.

- Det er snakk om et såkalt brønnspark - en brønnkontrollsituasjon. Det vurderer vi som alvorlig. De fikk et brønnspark med væskeinnstrømming og væsketap i brønnen. Det var injisert væske fra en vanninjeksjonsbrønn de påtraff. Vi er blitt orientert i dag av Statoil og de har igangsatt en dybdestudie av hendelsen. Den har vi bedt om å få oversendt når den er ferdig. Vi følger denne saken opp som en alvorlig hendelse og vil bruke ressurser på den, sier pressetalskvinne Inger Anda i Petroleumstilsynet til DN.no.

- Hvorfor ser dere så alvorlig på dette når det var vann Statoil påtraff?

- De mistet jo på sett og vis kontrollen over boringen og de normale prosedyrene. I 2009 og 2010 har vi hvert år hatt cirka 20 brønnkontrollsituasjoner på norsk sokkel. Det er en økning i forhold til årene før. Vi følger opp samtlige brønnkontrollhendelser på grunn av graden av alvorlighet og potensial for en alvorlig situasjon, sier Anda.

- I situasjoner som denne vil vi følge opp ved å få all tilgjengelig informasjon og operatøren sin vurdering av situasjonen. Det er Statoil som foretar dybdestudien og den vil oversendes Petroleumstilsynet når den er ferdigstilt på nyåret. Vi vil så gi våre vurderinger, sier Anda til DN.no

Les også:

Statoil får pålegg på Gullfaks C

Statoil må stenge Kristin og Tyrihans

Starter ny Gullfaks-granskning

Statoil endrer praksis på Gullfaks

Personvernpolicy