Sjeldent spennende rentemøte

<p>De fleste heller mot at Norges Bank ikke hever renten før i februar (foto: Scanpix).</p>
De fleste heller mot at Norges Bank ikke hever renten før i februar (foto: Scanpix).

<pSjansen for et nytt rentehopp i ettermiddag settes til 40-50 prosent. Les hvorfor økonomene likevel tror Norges Bank lar renten ligge. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spenningen er stor før visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i dag sender ut beskjeden om han holder styringsrenten i ro, eller setter den opp for andre gang på kort tid.

Signalene fra norsk og utenlandsk økonomi er blandet. Qvigstad får en tøff jobb med å bestemme seg for hva som er viktigst; en eksportindustri som sliter eller en husholdningssektor som etterhvert har begynt å bruke mye penger igjen.

Mange makrotall taler for et rentehopp, men trolig vil Norges Bank la deg beholde den lave renten til februar.

- De norske nøkkeltallene har generelt sett sterke ut siden rentemøtet i oktober, og

Norge ligner bestemt ikke på en økonomi som har bruk for å bli stimulert i den grad som en rente på 1,5 prosent gjør, skriver økonomene i banken i en oppdatering fra fredag i forrige uke.

Danske Bank-økonomene peker samtidig på at situasjonen fortsatt er vanskelig i norsk industri. PMI-indeksen holder seg fortsatt under 50 poeng, noe som indikerer fallende aktivitet i sektoren. Samtidig overrasket tallene for oljeinvesteringene negativt.

- Det er ikke mye tvil om at valutakursen er en stor kilde til bekymring for Norges Bank, som har sagt at en sterk valuta reduserer behovet for en renteøkning. Vi har derfor en følelse av at Norges Bank ikke ser noen grunn til å sende ut en kjøpsanbefaling på norske kroner ved å sette opp renten nå i desember, skriver Danske Bank-økonomene i oppdateringen.

Økonomene i Danske Bank mener det er rundt 40 prosent sannsynlighet for en renteøkning på møtet onsdag.

Ifølge en sammenstilling TDN Finans har gjennomført venter 10 av 12 økonomer uendret rente.

- Trenger ikke så lav rente
Det som bidrar til usikkerheten blant økonomene er signalene Norges Bank selv sendte på forrige rentemøte, der den samtidig la frem Pengepolitisk rapport.

Dokumentet peker ut retningen for Norges Banks rentesetting i perioden frem til neste rappport i slutten av mars.

- Sannsynligheten for heving i desember er nok ganske nær 50 prosent, konstaterer seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DnB Nor Markets fra mandag denne uken.

Han viser til at rentebanen i rapporten indikerer at det er omtrent like stor sannsynlighet for en renteoppgang nå i desember eller på møtet i februar. Rentebanen gir heller ikke noe hint om hva sentralbanken kan komme til å gjøre.

Åpnet for desemberhopp
Ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets indikerer banen en renteoppgang på 0,125 prosentpoeng på hvert eneste rentemøte frem til sommeren neste år. Vanligsvis pleier sentralbanken å endre renten med minst 0,25 prosentpoeng når den først gjør noe, som Bruce tolker det som et signal på at renten vil bli satt opp med 0,25 prosentpoeng på annethvert møte.

- Men banken kunne laget en rentebane som indikerte uendret rente i desember og en oppgang på 0,25 prosentpoeng i februar. At den ikke gjorde det var et signal på at en oppgang i desember er trolig dersom utviklingen i økonomien har vært marginalt på den sterke siden, skriver Bruce i en oppdatering fra Nordea.

Utvikling som ventet
Bruce mener de fleste nøkkeltallene siden forrige rentemøte har vært på linje med Norges Banks egne prognoser, med noen overraskelser både på oppsiden og nedsiden.

Blant nedsideoverraskelsene trekker han frem at Norges Banks regionale nettverk i desember indikerte en vekst klart på nedsiden av Norges Banks eget anslag på 2,5 til tre prosent.

Det regionale nettverket ser for seg en vekst på 1 til 1,5 prosent i fastlands-bnp på årsbasis i fjerde kvartal og seks måneder frem i tid.

- Norges Bank legger vanligvis vekt på sitt regionale nettverk. Om noe, vil vi derfor tolke nyhetene siden forrige rentemøte som marginalt på nedsiden. Vi er derfor mer sikre på at Norges Bank vil holde renten uendret på dette møtet, skriver Bruce.

Rentehint
Han tror likevel at sentralbanken vil si at utviklingen samlet sett har vært som ventet.

- Det vil være et signal på at man bør vente en renteøkning i februar dersom det ikke kommer store overraskelser. Det er også mulig at Norges Bank sier at den vurderte som et alternativ å heve renten, skriver Bruce.

Analytikerne leter alltid etter denne formuleringen dersom renten holdes i ro. Formuleringen blir ofte tolket som et hint om at renten skal opp på det neste rentemøtet.

Les mer: Gjedrems skjulte hint

Teorien viste seg å stemme i høst. I pressemeldingen i forbindelse med rentemøtet i september, da renten ble holdt uendret på 1,25 prosent, uttalte visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad at «vi har som et alternativ vurdert å øke renten ved dette møtet». På det påfølgende møtet i oktober ble renten hevet til 1,50 prosent.

- Fornuftig å avvente
Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets mener også at de norske nøkkeltallene stort sett har vært i tråd med Norges Banks egne vurderinger. Samtidig peker han på at internasjonale renter har trukket nedover, samtidig som valutakursen har vært omtrent som sentralbanken ventet.

- Men svake tall for oljeinvesteringer kan trekke i retning av å utsette en heving, mener seniorøkonomen.

Aamdal mener også at rapporten fra det regionale nettverket var litt på den svake siden i desember.

- Samlet sett virker det fornuftig av Norges Bank å avvente med en renteøkning til februar, mener Aamdal.

Les også: DNs rentepanel ber Gjedrem få fart på seg - en stund

Nordmenn blåser i renten

Nær doble boligrenteutgifter

Personvernpolicy