Krisefesten fortsetter

<p>Lav prisvekst er en av faktorene som gjør at du får mer å rutte med neste år (foto: Scanpix).</p>
Lav prisvekst er en av faktorene som gjør at du får mer å rutte med neste år (foto: Scanpix).

<pLangsom renteøkning og lave priser gir nordmenn flest mye mer å rutte med neste år. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Privatøkonomisk simulering
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Renteendringens betydning
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Selv om rentene skal opp på sikt, og ledigheten vil øke hele neste år får de fleste bedre råd.

Svakere vekst i lønnsinntekter trekker inntektsveksten ned, mens vesentlig lavere gjennomsnittsrente og nær halvering av konsumprisveksten bidrar i motsatt retning.

Det skriver SSB i rapporten «Økonomiske analyser», som legges frem i dag.

Les også: Boligprishopp neste tre år

Neste år vil nemlig svært lav prisvekst bidra til en vekst i disponibel realinntekt på rundt 4,5 prosent, mot 4,0 prosent i år.

I 2011 og 2012 ventes realinntektene å øke med 3,8 og 3,2 prosent.

5,9 prosent boligrente
Rentebunnen i pengemarkedet ble passert i begynnelsen av august med 1,75 prosent, og det ligger an til at Norges Bank vil sette styringsrenten gradvis videre opp.

Pengemarkedsrenten ventes å være kommet opp i 3,1 prosent i 4. kvartal neste år og videre til 5,4 prosent mot slutten av 2012.

Bankenes utlånsrente påvirkes med et tidsetterslep av pengemarkedsrenta. På årsbasis anslår SSB derfor at den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene vil nå en bunn i 2010 med 4,1 prosent, og at den deretter øker gradvis til 5,9 prosent i 2012.

I dag ligger beste boligrente på i underkant av 3 prosent.

Så mye dyrere blir lånet
Lånekalkulator: Regn ut hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt.

Lav lønnsvekst
Lønnsveksten har imidlertid sjelden blitt redusert så hurtig som i denne konjunkturnedgangen.

Selv om lønnstilleggene gjennom fjoråret innebar et relativt stort overheng på anslagsvis 2,5 prosentpoeng, anslår SSB at lønnsveksten i år blir 3,9 prosent, som er 2,1 prosentpoeng lavere enn i fjor.

Lønnsprognosene som ble lagt frem i dag:

Lønnsprognoser2009201020112012
Vekst i prosent+ 3,9+ 3,5+ 3,8+ 4,6

Selv om utsiktene for husholdningene bedres etter 2009 innebærer SSBs anslag en svakere konsum- og inntektsvekst fremover sammenliknet med siste høykonjunktur.

Les også:
Boligprishopp neste tre år
Argument for økt rente
Tilbake til handlingsregelen om tre år

Personvernpolicy