Moland-saken:

Forsvaret skjuler konto-info

Forsvarssjefens talsmann Jan Ketil Steine hevder at de tok fatt i Molands kontoer da de fikk kjennskap til dem, men han vil likevel ikke opplyse når det ble sagt fra internt om saken. Arkivfoto: Forsvarets mediesenter
Forsvarssjefens talsmann Jan Ketil Steine hevder at de tok fatt i Molands kontoer da de fikk kjennskap til dem, men han vil likevel ikke opplyse når det ble sagt fra internt om saken. Arkivfoto: Forsvarets mediesenter

<pForsvaret nekter å opplyse når de fikk intern informasjon om Molands kontoer på siden av statsregnskapet. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Moland-saken

Les ABC Nyheters dekning av saken her.

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, har i flere år hatt kontoer utenfor statsregnskapet.

Billettinntekter og arv er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.
Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent. I interne dokumenter avvises forklaringene.

Forsvarsministeren kaller det "kritikkverdig", men ikke "økonomisk mislighold".

Moland nekter å la seg intervjue om saken, til tross for gjentatte oppfordringer.

Tidligere direktør ved Forsvarsmuseene, Rolf Scheen, har tidligere bedt om at Moland blir etterforsket.

I tre år kan Stortinget ha bevilget penger til Norges Hjemmefrontmuseet uten å være klar over at museet disponerte millioner utenfor statsregnskapene.

ABC Nyheter har det siste døgnet forsøkt å bringe på det rene når Forsvarsstaben (FST) fikk beskjed om at museets leder Arnfinn Moland hadde opprettet disse kontoene, men uten å lykkes.

Tidligere har Rolf Scheen, som var Molands direkte sjef i den aktuelle perioden, opplyst at han informerte internt om kontoene i to år før stabens internkontroll startet sin gjennomgang (våren 2006).

I sitt svar til Stortinget om saken, henviser også statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen kun til en gjennomgang fra 2006 etter mistanker om økonomisk svik.

- Rapporterte i to år

Men i sitt debattinnlegg etter forsvarsministerens svar, skriver Rolf Scheen:

«Derfor er det ikke riktig når ministeren utaler at «en fikk mistanke» om økonomiske misligheter ved Norges Hjemmefrontmuseet og at dette var grunnlaget for inspeksjonen.

Saken var tvert om at undertegnede, som direktør for Forsvarsmuseet, i to år hadde rapportert om forholdet som en del av direktørens kontrollansvar til Forsvarsstaben uten at det var reagert».

Til tross for at ABC Nyheter flere ganger har spurt Forsvarets informasjonsavdeling om dette er korrekt, så vil velger en å ikke besvare spørsmålet direkte.

- Ikke kritikkverdig nok

I stedet sender Jan Ketil Steine, som er Forsvarssjefens talsperson, kun en epost hvor det heter:

-På initiativ fra Sjef Fellestaben gjennomførte avdelingen Administrativ kontroll i Personell- og økonomistaben (AK) kontroll ved Forsvarsmuseet (FMU) i 2006. Det ble bla avdekket at Norsk hjemmefrontmuseum (NMU) hadde opprettet bankkonti som ikke var en del av statsregnskapet. FMU/NHF har terminert denne praksisen, og følger bestemmelsene i statlig økonomiregelverk. Saken har vært vurdert å ikke være så kritikkverdig at den har fått noen form for tjenesterettslig konsekvens for noen av de involverte, sier Forsvarssjefens talsmann, J. Ketil Steine.

Et forsøk på å få Steine til å svare på det egentlige spørsmålet utløser følgende respons:

«Forsvaret har ingen andre kommentarer enn det svaret du har mottatt».

I går ble det kjent at Forsvarsdepartementet (FD) fikk informasjon før statsrådens svar til Stortinget om at de ulovlige kontoene har eksistert. Samtidig avviste generalmajor Espen Amundsen Arnfinn Molands påstander om at dette skal ha vært klarert med navngitte personer i FST og FD.

Personvernpolicy