Meny

Fikk granske seg selv

Selv om Arnfinn Moland både var medlem av ledergruppa ved Forsvarets museer i mange år, og selv bestyrte et av museene som skulle granskes, fikk han plass i granskningskommisjonen. Foto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor skulle Forsvaret granske alvorlige lageravvik ved museumsavdelingen. I kommisjonen satt Arnfinn Moland som dermed fikk granske seg selv.

Dette er saken

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, brukte fra 2004 til 2006 konti utenfor statsregnskapet for å behandle bl.a. billettinntekter og arv til museet.


Pengene er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.


Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent. 


Hverken Forsvaret, departementet eller Moland kan legge fram dokumentasjon som bekrefter dette.


Derimot avviser interne dokumenter Molands forklaring.


Etter at ABC Nyheter avslørte saken har Moland truet med å gå til rettssak med et krav om erstatning for tort og svie.


Hverken Moland eller Forsvaret har stilt opp til intervju om saken, til tross for gjentatte oppfordringer om dette.


Les alle sakene her:    

 

Hverken tidligere direktør ved FMU, Rolf Scheen, eller hans stabssjef, oberstløytnant Svein Erik Larsen Ramberg, ble spurt om å bidra til å avklare årsakene til det som er blitt beskrevet som en «urovekkende» situasjon ved museene.

- Svært underlig

Dette synes merkelig for utenforstående ettersom de to var ansvarlige for museene i den perioden man velger å granske. De har heller ikke fått anledning til å kontrollere, kommentere eller bidra på noen annen måte i granskningen. Da sluttrapporten ble lagt fram i fjor høst fikk de derimot skylden for våpen på avveie, manglende kontroll og systematisk rot.

Det har gjort dem både forbannet og skuffet:

«At man ikke engang har innkalt meg til samtaler i forbindelse med utarbeidelse av rapporten finner jeg svært underlig», heter det i et brev som eks-direktør Scheen sendte etter at sluttrapporten ble offentliggjort.

Les også: Krigskjendis med ulovlige kontoer

Scheen satt som direktør fra 1990 til sommeren 2006. Og det er til denne perioden granskningskommisjonen velger å avgrense sine undersøkelser.

Det fremstår som oppsiktsvekkende at museumsansvarlig ikke får komme med sine bidrag til granskingen, om ikke annet fordi det vil være i tråd med normal saksbehandling.

- I tillegg ville det jo gitt sluttrapporten større legitimitet, sier en erfaren gransker til ABC Nyheter.

Bitter personstrid

I tillegg er granskningen gjennomført i etterkant av en personstrid ved FMU. Da Scheen og Larsen Ramberg forlot sine poster sommeren 2006, skjedde det blant annet etter at de hadde havnet på kant med lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland.

De ble derfor meget forbauset over at deres tidligere motstander, som eneste sivilist og eneste med direkte tilknytning til FMU, ble oppnevnt i den fire mann store granskningskommisjonen.

Torsdag morgen sendte ABC Nyheter en rekke spørsmål over til Moland og ba om et intervju konkret knyttet til Granskningskommisjonen og lageravvikene.

Det ønsket ikke Moland å gi, og han henviser til de som oppnevnte kommisjonen.

Men etter å ha gjentatt spørsmålet om habilitet svarer Moland med to linjer på epost:

«Jeg la selvsagt til grunn at de som forespurte meg og deretter oppnevnte meg hadde vurdert min habilitet. De kjente jo mine posisjoner».

Moland har ikke besvart et oppfølgningsspørsmål om han ikke fant grunn til selv å vurdere sin habilitet.

Les også: Riksrevisjonen kunne ikke granske Moland

- Meningsløst

Rolf Scheen sendte et brev til Forsvarets fellesstab måneden etter at granskningskommisjonens sammensetning ble kjent. I brevet (datert 5. april 2008), som er avgradert etter begjæring fra ABC Nyheter, nevnes en rekke dokumenter, inspeksjoner og også sviktende kontroll med nøkler til museets lagre.

Men disse tingenes nevnes knapt i sluttrapporten fra granskningsutvalget.

Les også: Drev «geriljakrig» mot sjefen

I tillegg skriver Scheen i sitt brev at kommisjonsmedlemmet Arnfinn Moland selv skal ha motsatt seg forvaltningsinspeksjon ved sitt museum.

Han påpeker også at det finnes en rapport fra Forsvarets interne kontrollører (PØS-IRAK) hvor det fremkommer «dokumentasjon på uhjemlede og falske regnskaper, underslag av betydelige beløp fra statskassen utført av Moland og en rekke misligheter utført av navngitt personell ved Forsvarsmuseet».

Det er i denne rapporten Molands oppførsel overfor Scheen og ledelsen ved FMU ble beskrevet som en «gerlijakrig», noe ABC Nyheter omtalte onsdag.

I sine kommentarer etter at rapporten ble publisert, skriver Scheen at «internrevisjonens arbeid må synes meningsløst når avsløringer av blant annet økonomisk kriminalitet i millionklassen blir stoppet og ikke fulgt opp».

Les også: Truer ABC Nyheter med sak

Nekter å la seg intervjue

Scheen skriver også at han «forundres over at Arnfinn Moland er tatt inn som medlem av kommisjonen. Arnfinn Moland var frem til 2006 en del av Museets ledergruppe og ble av denne årsak kjent inhabil som ansattrepresentant til styret og fjernet fra dette. Han var også på dette tidspunkt under etterforskning for misligheter i forbindelse med ulovlige konti utenfor Forsvarets regnskapssystem og kunne ikke gjøre rede for hvor betydelige beløp var blitt av. I så måte er Moland i samme situasjon ettersom perioden som skal vurderes også omfatter den perioden hvor han satt i ledelsen ved museet».

ABC Nyheter har gjentatte ganger spurt Arnfinn Moland om et intervju. Det har han ikke ønsket. Tidligere i uken ringte derimot hans advokat, Jens Christian Hauge jr., og antydet rettssak fordi Molands navn skal være svertet.

I artikkelen om Molands irregulære kontoer sier han per e-post at «intet hefter ved meg».

Les også: Endret forsvar av Moland

Privatøkonomi
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus