Diesel vesentlig billigere enn bensin igjen

Diesel vesentlig billigere enn bensin igjen
Diesel vesentlig billigere enn bensin igjen

<pPumpeprisen på diesel er igjen vesentlig rimeligere enn bensin, og mye tyder på at prisforskjellen kan forsterke seg fram mot sommeren. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kalkulator

Drivstoffavgifter

Her kan beregne hvor stor andel drivstoffavgiftene har av utsalgsprisen i 2009.

Prisforskjellen er nesten 1 krone. Ifølge assisterende informasjonsdirektør Eirik Hauge i ExxonMobil er det to hovedårsaker til det som nå skjer: En utflating i etterspørselen etter dieselprodukter og finanskrisen.

Pendelen svinger

– Vi har hatt to-tre år med en sterk økning i etterspørselen etter dieselbiler både i Norge og i Europa. Denne etterspørselsøkningen var så sterk at prismønsteret endret seg, mye på grunn av for liten raffineringskapasitet. Vi fikk i perioden 2005-2008 en pris på diesel som var like høy, og i en periode også høyere, enn prisen på bensin.

I det siste har pendelen svingt den andre veien. Etterspørselen etter dieselbiler har flatet ut og gått litt ned. Delvis skyldes dette mindre salg av biler, delvis skyldes det at mange har valgt å kjøpe bensindrevne biler igjen, sier Hauge.

Mindre transport

Det andre forholdet som trolig har betydning for nedgangen i dieselprisen sammenlignet med prisen på bensin, er finanskrisen.

Som en følge av finanskrisen er det færre nybilregistreringer, men også en lavere aktivitet i næringslivet. Dette har ført til mindre transport.

De store transportselskapene bruker nesten utelukkende dieseldrevne biler, og nedgangen i salg av diesel har i sin tur ført til en nedgang i prisen.

Fortsatt fall?

Tidligere har mangelen på raffineringskapasitet ført til høyere dieselpriser om vinteren enn om sommeren, fordi diesel konkurrerer om produksjonskapasitet med blant annet fyringsoljer. Dette kan medføre at prisen på diesel vil falle ytterligere fram mot sommeren, og at vi får en enda større forskjell i prisen på diesel og bensin enn det allerede er.

Akkurat dette ønsker Hauge ikke å kommentere.

– Det er mulig det vil skje, men det er så mange faktorer som virker inn på diesel- og bensinprisene at det vil være helt umulig å si noe eksakt om dette, sier Hauge.

Pumpeprisen

Forskjellen kommer til syne i de veiledende prisene. Forskjellen er i snitt over 80 øre per liter på listeprisene.

Avgiftsforskjellene er større enn dette. På bensin (lavsvovlet) betaler du 5,34 kroner per liter, på diesel 4,07 kroner. En forskjell på 1,27 kroner.


Listepriser 25.mars
Kjede95 oktanDiesel
Shell11,2310,53
Statoil11,3810,41
YX Energi11,3710,53


Prisen du egentlig betaler avhenger av den lokale konkurransesituasjonen, og hvilken rabattavtale du har.

Personvernpolicy