300.000 for heisatur - Forsvaret betalte

300.000 for heisatur - Forsvaret betalte
300.000 for heisatur - Forsvaret betalte

Julebord på Kiel-ferga til 300.000,- kroner og skattefri bruk av bil. Obersten har levd glade dager, mens kapteinen som «varslet» ble forsøkt presset ut av stillingen sin.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For kort tid tilbake avsluttet Forsvarets interne etterforskere en gjennomgang av en obersts bruk av statlige midler og fakturering overfor forsvaret. De fant mye å kritisere, men Forsvaret valgte å skjule oberstens økonomi-snusk.

Det skjer selv om en intern etterforskning viser at obersten fakturerte Forsvaret for «avdelingsmiddag» til 17.000,- kroner på stedets beste restaurant. Hos ham kunne også 155 kilo reinkjøtt forsvinne sporløst og avdelingen har fått kjøpe hundebur enda de mangler hundepatrulje.

I tillegg har obersten personlig nytt godt av skattefri bil, snøskuter og mistenkelig bruk av økonomiske kompensasjonsordninger.

I en fortrolig rapport fra Administrativ kontroll (AK) ved Forsvarsstaben slås det også entydig fast at den høyt respekterte offiseren har brukt statens midler til private gjøremål.

Obersten skal nå tvangsskoleres i «Planlegging og budsjettering», «Internkontroll» og «Materiellforvaltning» like før aldersgrensen overskrides. For i dag er han beordret på et firedagers økonomikurs for tyve utvalgte norske offiserer.

Nektet alt

I en sluttrapport - som ABC Nyheter har fått se - levnes obersten liten ære.

AKs etterforskere kommer med sterk kritikk av mannen som tidligere var kontingentsjef for norske styrker på Balkan. De konkluderer med at han nå mangler evne til å utøve forsvarlig forvaltning og også bruker statens midler til private gjøremål.

Når obersten konfronteres med de konkrete påstandene om økonomiske misligheter avviser han alle anklager og hevder at de ikke har noen forankring i virkeligheten. Først når det legges fram enkeltbilag for foretatte disposisjoner, innrømmes forholdene delvis.

I rapporten går Forsvarets etterforskere detaljert gjennom mer enn ti konkrete anklagepunkter og kun på ett eneste punkt «frikjennes» obersten.

Julebord-ekstravagansa

ABC Nyheter har møtt mannen som valgte å varsle om saken. Han forteller om en rekke opplevelser med obersten som tidligere var en nær venn.

I 2004 ble han beordret på julebord med avdelingen, en fest (med et lite innlagt møte) hvor sluttregningen kom på mer enn 300.000,- kroner.

Avdelingens ansatte, inkludert samboere og ektefeller, ble flydd til Oslo hvor de overnattet før turen gikk tur-retur Kiel med ferge og fest.

- Vi ble også beordret til å stille i serviceuniform. Det var det mange som reagerte på - at vi skulle vise oss i uniform på en slik tur, sier varsleren.

Denne saken skal ikke være etterforsket av Administrativ kontroll.

Forsvarets etterforskere valgte derimot å granske julebordet i 2005 da sluttregningen var på «bare» 97.797,- kroner.

Også denne gangen fikk enkelte samboere/ ektefeller være med på festen som inkluderte overnatting på et lokalt turisthotell, noe det ikke finnes hjemmel for i Forsvarets eget regelverk.

Obersten skal også være en vel ansett gjest på en gourmetrestaurant i tettstedet. Her skal han ha en egen stol med sitt navn og han blir også invitert på restaurantens eget julebord for stamgjestene.

Det er på denne restauranten at en «avdelingsmiddag» blir belastet Forsvaret og skattebetalerne med 1.038,- kroner pr deltager.

Luksusmiddager

Forsvarets egne granskere nevner blant annet disse konkrete punktene:

- Privat bruk av Forsvarets tjenestekjøretøy

- Luksusmiddager faktureres Forsvaret

- 155 kilo reinkjøtt forsvinner uten at det rapporteres

- Privat bruk av snøskutere

- Tvilsom praksis ved bruken av økonomisk kompensasjon

- To hundebur monteres i tjenestebiler, men avdelingen har ingen hundepatrulje

- Kluss med reiseregninger og bruk av taxi og leiebil

I tillegg er det en rekke forhold som etterforskerne velger å ikke undersøke - av ukjente grunner.

Obersten skal også ha sluppet å betale en årlig skatt for 40-50.000,- kroner for fri bruk av bil, for etter det ABC Nyheter kjenner til er saken ikke rapportert videre til ligningsmyndighetene av Forsvaret.

«Varsleren» mobbet

Det var en underordnet offiser med godt innsyn i avdelingens interne regnskap som varslet oppover i systemet om de klanderverdige forholdene. Etter det ble oberstens praksis og regnskap gjennomgått.

- Men min militære karriere kan nå være over, frykter den 50-årige kapteinen som i fjor høst varslet Forsvarsstaben (FST) om forholdene ved avdelingen.

I dag går han sykemeldt og kan fortelle en klassisk historie om hvordan en «varsler» blir behandlet. Hans opprinnelige interne kritikk av den overordnede offiserens pengebruk førte til at forholdet mellom dem ble stadig verre, og etter hvert også utviklet dette seg til en personalkonflikt i avdelingen.

I Forsvarets interne papirer og overfor media beskrives dette nå som en personalkonflikt, selv om etterforskerne ved AK altså gir varsleren rett på de aller-aller fleste områder.

- Jeg sendte den rapporten til Forsvarsstaben for å skrive dette av meg og var nøktern i mine beskrivelser, sier kapteinen.

Men FST ønsker fortsatt å betrakte varslingen som en personalsak.

- Dette er i første rekke en personellsak mellom avdelingen og han som sto for dette her, ikke primært meg, men mellom avdelingen og han, sier den anklagede obersten til ABC Nyheter.

- Vi kan dessverre ikke kommentere dette som er en personalsak, sier også avdelingsdirektør Birgitte Frisch ved Forsvarstaben som i tillegg opplyser at saken nå ligger hos Forsvarsdepartementet (FD).

Karlsvik-sakens lange skygge

Men at departementet er kjent med dette, skyldes ikke noen innsats fra Forsvarets side. De har ønsket å behandlet saken internt.

- Forsvarsdepartementet ble ikke orientert, bekrefter Solveig Dagfinrud som er rådgiver ved kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet.

Og det var først etter at den 50-årige kapteinen selv gikk videre og varslet FD i midten av forrige måned, at departementet ble kjent med saken.

- Vi er kjent med saken gjennom Forsvarsdepartementets varslingskanal, sier Dagfinrud som ikke vil kommentere saken før den er ferdigbehandlet.

En teori er at Forsvarets hemmelighold skyldes en annen offentlig skittentøyvask. For samtidig som Forsvarsstaben etterforsket obersten pågikk en rettssak mot kontreadmiral Karlsvik for lignende forhold - anlagt av sivile myndigheter.

- Det er klart at dette ville hjelpe forsvaret av Karlsvik - de har jo forsøkt å fremstille det slik at Karlsvik bare var en del av en felles ukultur i Forsvaret, sier kapteinen som varslet.

Slapp straff

Etter den harde medfarten som blir obersten til del i den interne granskningen, slipper han likevel unna noen offentlig påpakning. Etter et møte med den aktuelle forsvarsgrenens øverste sjef går oberstens nestkommanderende ut i lokalavisa og forteller at intet refsbart er funnet i saken.

- Jeg har hatt en samtale med sjefen min om saken, og den er avsluttet, lyder oberstens oppsummering overfor ABC Nyheter.

- Jeg har ingen kommentar. Saken har vært til etterforskning og jeg har tatt den til etterretning. Det er ikke funnet noe som helst av noen som helst art som blir forfulgt videre, sier obersten som sier at han ikke er overrasket over utfallet.

- Føler du noe slags behov for å ta selvkritikk i forhold til noen av de punktene som har vært oppe så langt?

- Nei, overhodet ikke, sier han.

Etter den interne gjennomgangen har Forsvaret skjerpet en del rutiner og gjort organisatoriske endringer, men obersten er fortsatt avdelingsjef.

Ved avdelingen hans er det nylig gjennomført en medarbeiderundersøkelse som skal ha avdekket til dels sterk misnøye med forholdene. Men Forsvarsstaben nekter å gi media innsyn i disse resultatene.

Se også:

Karlsviks advokat er ikke overrasket (lagt til mandag, 22.10)

Forsvarsdepartementet har fått åtte «varsel» (fra tirsdag, 23.10)

Forsvarets hovedverneombud: - Er begått feil (fra onsdag, 24.10)

Skjuler granskning av offiserer (fra torsdag, 25.10)

Oberst granskes fem år tilbake, (fra mandag 12.11.07)

Personvernpolicy