Forsvaret bommer grovt på miljø

Forsvaret bommer grovt på miljø
Forsvaret bommer grovt på miljø

Både Forsvarsdepartementet og Naturvernforbundet er svært misfornøyde med Forsvarets miljørapportering. - Høyst kritikkverdig, sier miljøhøvding Lars Haltbrekken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarets militære enheter klarer ikke å holde styr på sine miljøsynder, femten år etter at en stortingsmelding slo fast at «Forsvaret skal være en foregangsetat i å ta hensyn til miljøet».

Men de militære avdelingene klarer rett og slett ikke å fortelle hvor mye de bruker av miljøgifter og energi. Det kommer tydelig fram i en nylig avsluttet intern miljøredegjørelse for 2006 som ABC Nyheter har fått innsyn i.

«Svært mangelfull»

I denne beskrives blant annet innrapporteringen av forbruket av helse- og miljøfarlige kjemikalier som «svært mangelfull». Og på andre områder er datagrunnlaget så spinkelt at det er umulig å fastslå hvor store Forsvarets utslipp egentlig er.

Utslipp av klimagasser fra fartøy, kjøretøy og fly kan bare anslås, siden mindre enn halvparten av enhetene klarer å rapportere inn sitt forbruk av energi, drivstoff og ammunisjon. Dette gjør det også umulig å beregne mengden av tungmetaller som etterlates på Forsvarets skyte- og øvingsfelt.

«Det er noe høyere usikkerhet forbundet med estimatet for 2006 enn foregående år, og at dette etter all sannsynlighet underestimerer mengden tungmetaller», heter det i Miljøredegjørelsen for 2006.

- Vi bør komme opp i mer enn 90 prosents rapportering. Her er det et stort forbedringspotensiale, sier kommandørkaptein Jon Ole Siggerud i Forsvarsdepartementet (FD). Han er ansvarlig for miljøverndelen i departementet.

- Vi er rett og slett ikke i mål, fastslår kommandørkapteinen.

- Høyst kritikkverdig

- Høyst kritikkverdig, sier Naturvernleder Lars Haltbrekken om elendig miljørapportering i Forsvaret. Foto: Scanpix- Høyst kritikkverdig, sier Naturvernleder Lars Haltbrekken om elendig miljørapportering i Forsvaret. Foto: Scanpix

Også miljorganisasjonene reagerer på opplysningene.

- Høyst kritikkverdig. Med så lave innrapporterte tall, så får man ikke den fulle oversikten, sier også Naturvernsforbundets leder, Lars Haltbrekken.

- En skulle jo tro Forsvaret hadde gode rutiner for rapportering, så dette må også gjelde på miljøområdet, mener han.

For de militære myndighetene handler dette også om økonomi. Når enhetene ikke rapporterer inn sitt energiforbruk, så er det også vanskeligere å spore hvor det foregår sløsing.

- Vi ønsker en miljømessig forbedring, men dette kan også innebære sparing av både energi og penger. Hvis vi også får til bedre sortering og mindre blandet avfall, så vil renovasjonsavgiftene gå ned, sier kommandørkaptein Siggerud.

Forsidefoto: Scanpix

Personvernpolicy