80 prosent av kvinnene i enkelte indiske stater rettferdiggjør at menn slår konene sine

<p>Illustrasjonsbilde.</p>
Illustrasjonsbilde. Foto: Tiko Aramyan / Shutterstock / NTB

Samlet sett var det færre menn som mente det samme.

I India viser en ny undersøkelse at så mange som 80 prosent av kvinner i enkelte stater mener at det i gitte situasjoner kan rettferdiggjøres at menn slår konene sine.

Flere kvinner enn menn rettferdiggjorde juling

I undersøkelsen ble menn og kvinner i 18 av Indias 28 stater og unioinsterritorier stilt spørsmålet «Etter din mening, er en mann berettiget til å slå eller banke opp sin kone?» – etterfulgt av ulike scenarioer.

I 14 av de 18 statene mente over 30 prosent av kvinnene at det under visse omstendigheter kan rettferdiggjøres at menn slår konene sine. En mindre prosentandel menn rasjonaliserte slik oppførsel.

  • Scenarioene undersøkelsen presenterte var
  • Om mannen mistenkte kona for å være utro
  • Hvis hun ikke respekterte svigerfamilien
  • Hvis hun kranglet med ham
  • Hvis hun nektet å ha sex med ham
  • Hvis hun gikk ut uten å informere ham
  • Hvis hun forsømte huset eller barna
  • hvis hun ikke lagde god mat


De vanligste årsakene som respondentene oppga for å rettferdiggjøre juling, var å neglisjere huset eller barna og vise manglende respekt for svigerfamilien.

Store forskjeller mellom statene

Det var store forskjeller i statene som ble undersøkt. I de sørlige statene Telangana, Andhra Pradesh og Karnataka, rettferdiggjorde henholdsvis 84, 84 og 77 prosent av kvinnene at menn slo konene sine. Mens i staten Himachal Pradesh mente 14,8 prosent av kvinnene det samme. Dette var den laveste andelen blant de undersøkte statene.

I samme stat rettferdiggjorde 14,2 av de spurte mennene vold mot kona under visse omstendigheter, mens i staten Karnataka mente 81,9 prosent av mennene det samme.

Skadelige kjønnsnormer

Spesialist på folkehelse og kvinnestudier, Amita Pitre i likestillingsorganisasjonen Gender Justice: Oxfam India, sier ifølge nettstedet india.com at deres undersøkelser viser at skadelige kjønnsnormer er med å rettferdiggjøre vold mot kvinner og jenter.

Spesialist Amita Pitre. Foto: Emory University
Spesialist Amita Pitre. Foto: Emory University

– Kjønnsnormene er patriarkatets verktøy og kvinner er like mye en del av det patriarkalske samfunnet som menn. Faktisk er kvinner opplært av samfunnet til å være strenge voktere av disse normene, spesielt overfor døtre og svigerdøtre, og det er en av de vanligste måtene de blir foreviget på, sier Pitre til nyhetsbyrået PTI.

– Alle grunnene som er nevnt for å rettferdiggjøre vold mot kvinner er et produkt av disse normene: hvis hun forsømmer huset eller barna, hvis hun nekter å ha sex med mannen, hvis hun ikke lager mat ordentlig – alle disse definerer hvordan kvinner bør oppføre seg i et samfunn. Det er like viktig at kvinner beveger seg bort fra en slik tankegang som menn, hvis kjønnsbasert vold mot kvinner må stoppe, legger hun til.

Personvernpolicy