Benådet mann dømt på nytt for samme drap i USA

En drapsdømt mann som ble benådet av den avtroppende guvernøren i Kentucky i 2019, er dømt på nytt for det samme drapet, denne gangen i en føderal domstol.

Republikaneren Bevin benådet en rekke straffedømte på slutten av embetsperioden, noe han fikk kritikk for både fra egne partifeller og fra opposisjonen.

En av dem som ble benådet var Patrick Baker, som sonet en dom for et drap begått i 2014 i forbindelse med et narkotikarelatert ran. Det Bevin ikke opplyste om, var at han hadde politiske bånd til Bakers familie, som også hadde samlet inn over 21.000 dollar i valgkampstøtte til guvernøren.

Etter at Baker ble løslatt, ble han siktet og senere tiltalt av den føderale påtalemyndigheten, og onsdag ble han funnet skyldig. Aktor vil ikke be om dødsstraff, men Baker kan bli sittende i fengsel resten av livet.

Fordi både delstaten og føderale myndigheter hadde rett til å straffeforfølge Baker i den aktuelle saken, er den ikke i strid med reglene som skal hindre at man stilles for retten flere ganger for samme forbrytelse, opplyser den føderale påtalemyndigheten.

Personvernpolicy