Forskere tror de kan ha funnet en over 6000 år gammel gravhaug i Tyskland

<p>Et diagram av den mulige haugen, basert på lidar-scanning, utgravninger og boreprøver. (Bilde: Gronenborn et al/Antiquity 2020)</p>
Et diagram av den mulige haugen, basert på lidar-scanning, utgravninger og boreprøver. (Bilde: Gronenborn et al/Antiquity 2020)

Tyske arkeologer mener de kan ha funnet en til nå ukjent kjempe-gravhaug. Og noen spesielle økser kan kanskje spores tilbake til denne haugen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For over 6000 år siden levde fortsatt folk i steinalderen i Europa. De første bystatene i menneskehetens historie i nåtidens Iran og Irak var kanskje i sin spede begynnelse, og det digre Romerriket var nesten 4000 år i framtiden.

Et nytt funn kan kanskje være med på å utbrodere denne perioden i europeisk historie. En gruppe arkeologer fra blant annet Römisch-Germanisches Zentralmuseum har undersøkt et kjent funnsted et lite stykke utenfor Frankfurt i Tyskland.

På toppen av åsen Hofheim-Kapellenberg ble det funnet to steinøkser på slutten av 1800-tallet, og senere undersøkelser har vist at det ble bygget et system med jordvoller og grøfter her en gang rundt 4100 f.Kr.

Men nå er det altså satt i gang nye undersøkelser på denne åsen, blant annet med lidar - en teknologi som kan kartlegge bakken med svært høy presisjon og avdekke uoppdagede spor etter mennesker.

På denne åsen har arkeologene funnet en lav, rund jordhaug som er laget av mennesker. Den er 90 meter i diameter, og rundt seks meter høy på sitt høyeste, ifølge forskningsartikkelen om funnet, publisert i tidsskriftet Antiquity.

Den foreløpige dateringen sier at den ble kanskje ble bygget en gang mellom 4500 f.Kr. og 3750 f.Kr.

Ukjent utgravning

De nye undersøkelsene viser også at denne haugen ble åpnet en gang for ikke så veldig lenge siden. En stor grøft er gravd gjennom haugen, og i grøften dukket det opp mynter fra 1870-tallet under undersøkelsene.

Dette kan bety at denne haugen ble gravd ut i en «uoffisiell» utgravelse en gang rundt denne tiden, som også stemmer med de første beskrivelsene av disse to steinøksene. Arkeologene bak artikkelen mener det er en god sjanse for at øksene stammer fra denne mulige gravhaugen.

Det kan også være at denne utgravningen forstyrret graven såpass mye at den er ødelagt, hvis det faktisk var en grav inne i denne jordhaugen.

Det er ikke funnet noen knokkelrester her.

Øksene

Forskerne lurer på om denne mulige gravhaugen kan tyde på et samfunn som var mer avansert enn antatt.

Disse steinøksene kan tyde på det. Den ene øksen er laget av noe som kalles alpin jade - en steinsort som kan spores til fjellmassivet Monte Viso i de italienske Alpene.

Øksen laget av alpin jade, som kanskje stammer fra denne gravhaugen. Øksen ble funnet en gang rundt 1880. (Bilde: Sabine Steidl/RGZM/Gronenborn et al/Antiquity 2020)
Øksen laget av alpin jade, som kanskje stammer fra denne gravhaugen. Øksen ble funnet en gang rundt 1880. (Bilde: Sabine Steidl/RGZM/Gronenborn et al/Antiquity 2020)

Disse øksene har dukket opp i flere mulige graver i Europa, noe som kanskje tyder på at de var en ettertraktet handelsvare blant høystående borgere på denne tiden. Dette betyr igjen at det fantes handelsnettverk i Europa, og arkeologene viser til tidligere forskning som viser hvordan disse jade-øksene har blitt funnet flere steder i sentral-Europa.

Arkeologene mener også at denne mulige gravhaugen kan være et tidlig tegn på en hierarkisk samfunnsinndeling, og at det kanskje var datidens versjon av en samfunnstopp som ble gravlagt her.

Eneste av sitt slag

Arkeologene mener også at denne gravhaugen er den eneste av sitt slag fra denne tidsperioden i dette området av Europa.

De setter den i sammenheng med det som kalles tidlig Michelsberg-kultur, en samling funn fra en bestemt tidsperiode i Sentral-Europa, rundt 5000-4000 f.Kr.

Høystatus-graver fra denne tiden har blitt funnet i Frankrike, men de har ikke samme form som haugen på Hofheim-Kapellenberg. Disse gravene var mer avlange jordhauger, ifølge forskerne bak Antiquity-artikkelen.

Det har også dukket opp funn som sier noe om hva slags teknologi disse menneskene hadde. I 2015 beskrev en forskergruppe en spesiell ovn i denne forskningsartikkelen, som ble avdekket vest i Belgia.

Ovnen ble datert til sent 4000-tall f.Kr., og er sannsynligvis laget for å tørke korn.

Referanse:

Gronenborn mfl: A later fifth-millennium cal BC tumulus at Hofheim-Kapellenberg, Germany. Antiquity, 2020. DOI: 10.15184/aqy.2020.79. Sammendrag

Denne saken ble først publisert på Forskning.no.

Personvernpolicy