Barn av danske fremmedkrigere mister retten til automatisk statsborgerskap

Torsdag godkjente Folketinget et lovforslag som gjør at barn av danske fremmedkrigere ikke lenger automatisk blir danske statsborgere ved fødselen.

I det omstridte lovforslaget heter det at danske barn som blir født i områder der terrororganisasjoner deltar i væpnet konflikt, ikke lenger kan bli danske statsborgere.

Den sosialdemokratiske regjeringens forslag ble støttet av partiene i den blå blokken. Dermed er lovforslaget godkjent, og det trer i kraft 1. februar.

Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet stemte imot.

Lovforslaget åpner imidlertid for et unntak, der barn som risikerer å bli statsløse, fremdeles kan bli danske statsborgere ved fødselen.

Forslaget har møtt massiv motstand, og kritikken har blant annet gått på at barn straffes for foreldrenes handlinger.

Personvernpolicy