Meny

Hvorfor finnes du og jeg og alt annet?

Vi er her fordi det finnes mer materie enn antimaterie. Men vi vet ikke hvorfor det er sånn. Illustrasjon: Shutterstock, NTB Scanpix
Vi er her fordi det finnes mer materie enn antimaterie. Men vi vet ikke hvorfor det er sånn. Illustrasjon: Shutterstock, NTB Scanpix

Tilsynelatende burde alt ha blitt til lys. Isteden finnes du og jeg og alt annet. Men fysikerne vet ikke hvorfor.

Universet består av materie. Materie er alt du ser rundt deg. Det er rart.

For sånn i teorien burde det også finnes store mengder antimaterie. Antimaterie og materie er egentlig like, bare speilvendte på et vis, med motsatt ladning.

Vi er her fordi det finnes mer materie enn antimaterie.

Men det finnes nesten ikke antimaterie i den delen av universet vi kjenner til, inkludert stjerner og andre galakser.

– Vi er her fordi det finnes mer materie enn antimaterie, sier professor Jens Oluf Andersen ved Institutt for fysikk ved NTNU.

Denne store ubalansen mellom materie og antimaterie er altså grunnen til at du og jeg og en granmeis og sjokoladekake eksisterer.

Men vi skjønner ikke hvorfor.

Fysikken har en standardmodell for hvordan verden henger sammen. Standardmodellen er en teori som beskriver alle partiklene vi kjenner til. Det inkluderer kvarker, elektroner, Higgs-bosonet og hvordan disse vekselvirker med hverandre.

Men denne standardmodellen greier altså ikke å forklare at verden nesten utelukkende består av materie. Derfor må det finnes noe vi ennå ikke skjønner.

(Saken fortsetter under)

Hvorfor finnes så mye
mer materie enn antimaterie? «Baryon-asymmetrien» kan ennå ikke
forklares ved hjelp av standardmodellen. Illustrasjon:
Shutterstock, NTB Scanpix
Hvorfor finnes så mye mer materie enn antimaterie? «Baryon-asymmetrien» kan ennå ikke forklares ved hjelp av standardmodellen. Illustrasjon: Shutterstock, NTB Scanpix

Nuller ut hverandre

Når antimaterie og materie møtes, blir resultatet lys og ingenting annet.

Med like mengder materie og antimaterie, ville altså ingenting ha blitt igjen straks de hadde reagert ferdig.

Illustration: Department
of Physics, McGill
Illustration: Department of Physics, McGill

Når vi rett og slett ikke vet hvorfor det finnes mer materie, vet vi altså heller ikke hvorfor byggesteinene til noe som helst finnes.

– Dette er et av de største uløste problemene innenfor fysikken, sier Andersen.

Vi snakker om den såkalte «baryon-asymmetrien». At det finnes mer av den ene enn det gjør av den andre. Baryoner er subatomære partikler. De mest kjente er protoner og nøytroner. Alle baryoner har altså et tilsvarende antibaryon som mystisk nok er sjeldent. (Se faktaboks 1.)

Les også: Om helimagnetenes topologi og andre ting vi ikke skjønner

Mer enn vi vet

1. Baryoner

 • Baryoner er subatomære partikler som består av tre kvarker.
 • Det fins mange baryoner, men protoner og nøytroner er det viktigste.
 • Et proton består av 2*u-kvarker + 1 d-kvark. Et nøytron består av 1 u-kvark og 2 d-kvarker. Proton og nøytron utgjør mesteparten av baryonsk materie.
 • Alle baryoner har et tilsvarende antibaryon som er bygd av de tilsvarende antikvarkene. Tre antikvarker trengs altså for lage ett antiproton.

Standardmodellen for fysikk forklarer flere sider ved naturkreftene. Den forklarer hvordan atomer blir til molekyler, og den forklarer partiklene som atomene igjen er bygget opp av.

– Standardmodellen for fysikk omfatter alle partiklene vi kjenner. Den siste partikkelen, Higgs-bosonet, ble funnet i 2012 på CERN, sier professor Andersen.

Dermed falt en viktig brikke på plass. Men ikke den siste.

Standardmodellen fungerer altså aldeles utmerket for å forklare store deler av alt som vi ser rundt oss. Desto mer irriterende blir det derfor når noe slett ikke passer inn.

Baryon-asymmetrien hører til denne kategorien.

Fysikerne har likevel sine teorier om hvorfor det er mest materie, og derfor om hvorfor vi utvilsomt finnes likevel.

Les også: Strøm kan lages på nanonivå

(Saken fortsetter under bildet)

En ny modell må stemme
med det vi allerede vet fra for eksempel CERN. Foto: Shutterstock,
NTB Scanpix
En ny modell må stemme med det vi allerede vet fra for eksempel CERN. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Det begynte sånn?

– Én teori går ut på at det har vært sånn siden The Big Bang, sier professor Andersen.

Ubalansen mellom materie og antimaterie er altså en grunnleggende forutsetning, noe som var der mer eller mindre fra begynnelsen.

2. Begynnelsen

 • I det tidlige universet (før 10 -12 sek etter big bang), hadde vi ei suppe av partikler og antipartikler som kvarker og antikvarker, elektroner og positroner (antielektroner) og stråling (fotoner og gluoner).
 • Etter den elektrosvake faseovergangen er det generert et lite overskudd av kvarker sammenliknet med antikvarker. Vi vet ikke hvorfor, men dette overskuddet fører senere til et overskudd av baryoner (protoner og nøytroner). Derfor er det i denne tidlige fasen at nøkkelen til baryonoverskuddet ligger.
 • Universet utvider seg og temperaturen synker helt fra begynnelsen av, som når en gass utvider seg og temperaturen synker. Kvarkene danner da hadroner (nøytroner, protoner og annet) og antikvarkene danner antihadroner (antiprotoner etc). Etter en stund består universet av slike hadron/antihadron-par + stråling + leptoner (elektroner/antielektroner).
 • Når temperaturen er lav nok vil disse hadron/antihadron-parene annihilere (det vil si at de støter sammen, nuller ut hverandre og blir til stråling). Men det blir igjen et lite overskudd av hadroner, fremdeles fordi det var et lite overskudd av kvarker etter den første elektrosvake faseovergangen (EWPT).
 • Vi har nå et univers som inneholder hadroner + stråling + leptoner/antileptoner.
 • Senere (1 til 10 sekunder etter big bang) skjer det samme med lepton/antilepton-parene. De annihilerer og danner stråling, bortsett fra et lite overskudd av elektroner som overlever. Elektroner inngår i de atomene som eksisterer i dag, sammen med atomkjernen som består av protoner og nøytroner, altså baryoner.

Kvarker er blant naturens minste byggesteiner. Et tidlig overskudd av kvarker i forhold til antikvarker forplantet seg videre i det større enheter ble formet. (Se faktaboks 2 om du vil vite mer.)

Men Andersen er ikke så glad i en sånn forklaring.

– Vi er ikke fornøyde likevel. For det forteller ikke så mye.

Et oppfølgerspørsmål blir da: Hvorfor var det sånn fra begynnelsen av? Hvorfor var det til å begynne med flere kvarker enn antikvarker?

– I prinsippet er det mulig å generere en asymmetri innenfor fysikkens standardmodell. Altså forskjellen mellom mengden av materie og antimaterie. Men vi støter på to problemer, sier Andersen.

Les også: På sporet av stjernenes opprinnelse

Utover standardmodellen

For det første krever det at vi går langt tilbake i tid, til like etter det store smellet da alt begynte.

Vi snakker om 10 picosekunder, eller 10 -11 sek etter big bang.

For det andre krever det temperaturer på rundt 1 trillion grader Kelvin, eller 10 15 grader om du vil. Når solas overflate bare holder 5700 grader eller så, blir det himla mye. Uansett. Det passer ikke.

– Det går ikke. I standardmodellen får vi ikke nok materie, slår Andersen fast.

– Problemet er at hoppet i forventningsverdien til Higgsfeltet er for lite, tilføyer han, for dem som har litt greie på fysikk.

Vi andre får nøye oss med at vi ennå ikke vet alt. Vi snakker om det som finnes ut over standardmodellen, om «beyond standard model physics». Det vi ikke vet.

– Det er nok ikke bare fantasien som setter grenser, men mange ulike muligheter finnes.

Disse mulighetene må altså samtidig fungere sammen med standardmodellen.

– Vi leter egentlig etter en utvidelse av standardmodellen. Noe som passer inn i den, sier Andersen.

For standardmodellen er rett, det er hverken han eller andre fysikere i tvil om. Den modellen testes kontinuerlig ved CERN og andre partikkelakseleratorer. Modellen er bare ikke komplett.

Professor Andersen og hans kolleger undersøker ulike muligheter for at modellen skal passe med ubalansen mellom materie og antimaterie. De siste resultatene ble nylig publisert i Physical Review Letters.

Les også: De som oppdaget alt i verden

Noe blir noe annet

– Egentlig snakker vi om faseoverganger, sier Andersen.

Noe går fra noe til noe annet. Som at vann går over til damp eller til is under ulike forutsetninger. Eller kanskje at materie ble til som følge av en såkalt elektrosvak faseovergang (EWPT) eller , danning av et overskudd av baryoner, rett etter det store smellet. Altså kanskje.

Den elektrosvake faseovergangen skjer via bobledannelse. Den nye fasen ekspanderer, litt som vannbobler, og tar over hele universet. (Se faktaboks 3 om du vil vite mer.)

3. Faseovergang

 • Før faseovergangen (ved høy temperatur) har Higgsfeltet en forventningsverdi som er null og etterpå er den forskjellig fra null.
 • En analogi her er magnetisering av et stykke jern (før magnetisering er forventningsverdien til magnetiseringen null, etterpå forskjellig fra null fordi alle småmagnetene i jernet peker samme vei).
 • Denne elektrosvake faseovergangen er også interessant fordi en forventningsverdi til Higgsfeltet er en mekanisme som gir partikler masse. (Før faseovergangen var partiklene masseløse, etterpå er de massive som i dag.)

Andersen og kolleger testet den såkalte «two Higgs doublet»-modellen (2HDM), en av de enkleste utvidelsene av standardmodellen. De lette etter mulige områder der forutsetningene er til stede for å skape materie.

– Flere scenarier finnes for hvordan baryon-asymmetrien ble generert. Vi har studert den såkalt elektrosvake faseovergangen ved hjelp av 2HDM-modellen. Denne faseovergangen skjer i det tidlige universet, sier Andersen.

Du kan sammenligne med koking av vann. Når vann blir 100 grader, blir det dannet gassbobler som stiger opp. Dette har alle sett. Disse gassboblene inneholder vanndamp som er gassfase.

Vann er ei væske. Da vi gikk fra «gassfase» til «væskefase» i det tidlige universet, i en prosess der universet utvider seg og blir kjølt ned, viser det seg at vi kan produsere et overskudd av kvarker sammenliknet med antikvarker. Eller generere baryon-asymmetrien, sier Andersen.

Les også: Av og til er 80 mikrometer nok

Matematikk

Til sist er det også matematikk de holder på med.

For at modellene skal fungere sammen trengs parametre, eller tallverdier som må passe slik at begge modeller er rett samtidig. Disse parametrene er det altså om å gjøre å finne.

Jens Oluf Andersen.
Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU
Jens Oluf Andersen. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

I den ferskeste artikkelen innsnevret Andersen og kolleger det matematiske området der materie kan skapes og samtidig stemme overens med begge modeller. De innsnevret altså mulighetene.

– For at den nye modellen (2HDM) skal stemme med det vi allerede vet fra for eksempel CERN, kan ikke parametrene i modellen være hva som helst, sier Andersen før han fortsetter:

– På andre siden, hvis vi skal kunne produsere nok baryon-asymmetri, må parametrene også være innenfor et visst område. Vi prøver derfor å snevre inn parameterrommet. Men det er langt fram.

Uansett er vi kommet et lite skritt videre på veien til å forstå hvorfor alt finnes.

Saken er opprinnelig publisert på Gemini.no - forskningsmagasinet til NTNU og SINTEF

Kilde: Nonperturbative Analysis of the Electroweak Phase Transition in the Two Higgs Doublet Model

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:30 Stoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran05:30 Folk flest rammes hardt av Irans økonomiske krise05:28 Skudd avfyrt i leilighet i Lyngdal05:08 Jernbanedirektoratet har ikke oppdatert informasjon slik de skal05:00 Forskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming04:30 Siste dag i retten for Ludvigsen04:25 Ap-representant mener Stortinget må løse saken til Birgittes Tengs' fetter04:18 Amerikanske superrike ber politikere øke formuesskatten04:15 Mann i 20-årene omkom i MC-ulykke ved Larvik03:02 Mer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier03:00 Russland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet02:25 Kraftig økning i dødsfall etter denguefeber i Brasil02:06 Fellesforbundet kan ende med utredning i stedet for krav om EØS-slutt01:29 Frp-topper ville ha støttet USA i en krig mot Iran00:48 Sikkerhetsrådet maner til forsiktighet i Persiabukta23:38 Sudans militærjunta avviser veikart om maktdeling23:31 Sverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM23:10 Straffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM22:40 Georgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40 Irans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37 Ny nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»22:23 Vindmølle-demonstranter på terrorliste i Nederland21:56 Hetebølge i Europa: – Kjøl deg ned på kjøpesenter21:09 Forsker: – Erdogan kan stramme grepet ytterligere21:06 Tarmbakterier funnet i taket på høydebasseng i Askøy20:49 Straffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM20:28 Kvinne dømt etter nettomtale av psykolog i barnevernssak20:15 Trikkefører angrepet av mann19:59 Rike amerikanere krever mer skatt19:52 Bonde tiltalt etter at 92 dyr døde eller måtte avlives19:34 Storbyen forbyr el-sparkesykler etter dødskrasj19:21 Kveitekrig truer i Nordsjøen18:15 – Wow. Det var jo en grei kompliment18:07 Bitre og skuffede svensker etter at Sverige tapte kampen om vinter-OL for sjuende gang17:31 Får ikke være pårørende til sin egen sønn17:21 – De nye reglene vil skape forskjeller17:12 Harnes frikjent for cannabisdyrking16:43 Sydney erklærer klimakrise16:20 Mann pågrepet i Belgia for angrepsplaner mot USAs ambassade16:18 Lommebok-studie: Norge er blant de ærligste landene16:06 Bompengepartiet får 9,1 prosent i Tromsø15:39 Jemtland-saken: Våpenet var stjålet15:30 Angivelig kuppmaker drept i Etiopia15:20 Real Madrid avviste Ødegaard-salg15:19 To jagerfly kolliderte i lufta over Tyskland15:08 Thon er mektig lei av restriksjoner på biltrafikk14:50 Kypriotisk offiser fikk sju livstidsdommer for sju drap14:07 Ber om 900.000 kroner for Ludvigsen-fornærmet13:43 Benitez ferdig som Newcastle-manager13:40 Kvinne gjenglemt på fly13:39 Ett år siden saudiarabiske kvinner fikk lov til å kjøre bil13:37 Ebola har tatt livet av minst 1.500 i Kongo13:21 Dansk politiker tiltalt for grov barnemishandling13:01 EU tok feil: Matvarene er ikke dårligere i øst12:44 Bilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke12:42 Hurtigruteskip fikk motorstans12:39 OUS-direktør går av til tross for styrets tillit12:39 Svenskene stadig mer positive til OL12:07 Vestlig taushet etter Mursis død12:06 FN ber land hente hjem IS-krigernes kvinner og barn11:54 Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt11:51 – Tilbydere av flyreiser bryter markedsføringsloven11:40 Drastisk økning i asylsøkere fra Venezuela til Europa11:34 Trusselrammet byutviklingsråd i Bergen går av11:06 Vil ha Nordkapp-møte med statsråder11:05 Hunt kaller Johnson feig10:47 Tre skadd i kollisjon mellom tre biler på E610:18 Nav-brukere stort sett fornøyde10:17 Kvinne falt i vannet fra hurtigruteskip10:16 Gutt døde etter badeulykke09:58 – Ludvigsen har med sikkerhet forklart seg uriktig09:57 Taliban truer afghanske medier09:38 Ingrid og Vilde er «framtidens fotballspillere»09:37 Pompeo forsøker å bygge koalisjon mot Iran09:32 Forsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel09:12 Lege bak Abbasi-familiens uttransport klaget inn til etikkråd09:10 Iran: – Ingen har lyktes med dataangrep mot oss08:56 Danske Bank sparker toppsjef08:43 Tung avslutning på proffdebuten for Hovland08:42 Norge tredje dyrest i Europa08:19 Bruker 120 millioner på å sikre planoverganger08:18 Argentina-sjefen: – Vi må bli bedre på alt07:40 Tillitskrise ved Oslo universitetssykehus07:39 Liverpools norske supporterklubb rundet 50.000 medlemmer07:00 Nordmenn kutter i feriebudsjettet06:53 Sverige klar for OL-ja: – Fortjener å få vinterlekene06:45 Få amerikanere mener nye måneferder er viktig06:36 Hjelmseth lengter etter VM-revansj mot England06:13 24 personer funnet omkommet etter kollaps av bygning i Kambodsja06:12 Skjeggete offshoreansatt fikk sparken – tar saken til retten06:00 Kjempeforskjell i VM-bonusene: Mbappé og co. 3,4 milliarder, Graham Hansen og jentene 256 millioner06:00 – Utfordringene er store og det går for sakte05:50 Dette skjer i dag05:33 24 personer evakuert etter brann i flermannsbolig på Mysen05:30 Dette skjedde i natt05:12 Australia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria04:26 Minst fire døde da tog sporet av i Bangladesh04:17 Mexico har styrket grensekontrollen sørover04:12 – Folk flest ønsker ikke rushtidsavgift03:35 Mann alvorlig skadd i voldsepisode med kniv i Oslo
Siste nytt
05:30VerdenStoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran05:30VerdenFolk flest rammes hardt av Irans økonomiske krise05:28NorgeSkudd avfyrt i leilighet i Lyngdal05:08NorgeJernbanedirektoratet har ikke oppdatert informasjon slik de skal05:00VerdenForskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming04:30NorgeSiste dag i retten for Ludvigsen04:25NorgeAp-representant mener Stortinget må løse saken til Birgittes Tengs' fetter04:18VerdenAmerikanske superrike ber politikere øke formuesskatten04:15NorgeMann i 20-årene omkom i MC-ulykke ved Larvik03:02NorgeMer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier03:00VerdenRussland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet02:25VerdenKraftig økning i dødsfall etter denguefeber i Brasil02:06NorgeFellesforbundet kan ende med utredning i stedet for krav om EØS-slutt01:29NorgeFrp-topper ville ha støttet USA i en krig mot Iran00:48VerdenSikkerhetsrådet maner til forsiktighet i Persiabukta23:38VerdenSudans militærjunta avviser veikart om maktdeling23:31SportSverige både scoret og reddet på straffe da de tok seg til kvartfinalen i fotball-VM23:10SportStraffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM22:40VerdenGeorgias regjering innfrir krav om valgreform – demonstrasjonene fortsetter22:40VerdenIrans FN-ambassadør avviser dialog med USA22:37NorgeNy nødknapp skal hjelpe havets «myke trafikanter»22:23VerdenVindmølle-demonstranter på terrorliste i Nederland21:56ReiseHetebølge i Europa: – Kjøl deg ned på kjøpesenter21:09PolitikkForsker: – Erdogan kan stramme grepet ytterligere21:06NyheterTarmbakterier funnet i taket på høydebasseng i Askøy20:49SportStraffer og ny VAR-situasjon sendte USA videre i fotball-VM20:28NorgeKvinne dømt etter nettomtale av psykolog i barnevernssak20:15NorgeTrikkefører angrepet av mann19:59PengerRike amerikanere krever mer skatt19:52NorgeBonde tiltalt etter at 92 dyr døde eller måtte avlives19:34VerdenStorbyen forbyr el-sparkesykler etter dødskrasj19:21PengerKveitekrig truer i Nordsjøen18:15Sport– Wow. Det var jo en grei kompliment18:07SportBitre og skuffede svensker etter at Sverige tapte kampen om vinter-OL for sjuende gang17:31Helse og livsstilFår ikke være pårørende til sin egen sønn17:21Motor– De nye reglene vil skape forskjeller17:12NorgeHarnes frikjent for cannabisdyrking16:43VerdenSydney erklærer klimakrise16:20VerdenMann pågrepet i Belgia for angrepsplaner mot USAs ambassade16:18PengerLommebok-studie: Norge er blant de ærligste landene16:06NorgeBompengepartiet får 9,1 prosent i Tromsø15:39NorgeJemtland-saken: Våpenet var stjålet15:30VerdenAngivelig kuppmaker drept i Etiopia15:20SportReal Madrid avviste Ødegaard-salg15:19VerdenTo jagerfly kolliderte i lufta over Tyskland15:08MotorThon er mektig lei av restriksjoner på biltrafikk14:50VerdenKypriotisk offiser fikk sju livstidsdommer for sju drap14:07NorgeBer om 900.000 kroner for Ludvigsen-fornærmet13:43SportBenitez ferdig som Newcastle-manager13:40ReiseKvinne gjenglemt på fly13:39VerdenEtt år siden saudiarabiske kvinner fikk lov til å kjøre bil13:37Helse og livsstilEbola har tatt livet av minst 1.500 i Kongo13:21VerdenDansk politiker tiltalt for grov barnemishandling13:01Helse og livsstilEU tok feil: Matvarene er ikke dårligere i øst12:44MotorBilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke12:42NorgeHurtigruteskip fikk motorstans12:39NorgeOUS-direktør går av til tross for styrets tillit12:39SportSvenskene stadig mer positive til OL12:07VerdenVestlig taushet etter Mursis død12:06VerdenFN ber land hente hjem IS-krigernes kvinner og barn11:54PengerForsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt11:51Penger– Tilbydere av flyreiser bryter markedsføringsloven11:40VerdenDrastisk økning i asylsøkere fra Venezuela til Europa11:34PolitikkTrusselrammet byutviklingsråd i Bergen går av11:06PengerVil ha Nordkapp-møte med statsråder11:05PolitikkHunt kaller Johnson feig10:47NorgeTre skadd i kollisjon mellom tre biler på E610:18PengerNav-brukere stort sett fornøyde10:17NorgeKvinne falt i vannet fra hurtigruteskip10:16NorgeGutt døde etter badeulykke09:58Norge– Ludvigsen har med sikkerhet forklart seg uriktig09:57VerdenTaliban truer afghanske medier09:38SportIngrid og Vilde er «framtidens fotballspillere»09:37VerdenPompeo forsøker å bygge koalisjon mot Iran09:32NorgeForsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel09:12NorgeLege bak Abbasi-familiens uttransport klaget inn til etikkråd09:10VerdenIran: – Ingen har lyktes med dataangrep mot oss08:56PengerDanske Bank sparker toppsjef08:43SportTung avslutning på proffdebuten for Hovland08:42PengerNorge tredje dyrest i Europa08:19NorgeBruker 120 millioner på å sikre planoverganger08:18SportArgentina-sjefen: – Vi må bli bedre på alt07:40NorgeTillitskrise ved Oslo universitetssykehus07:39SportLiverpools norske supporterklubb rundet 50.000 medlemmer07:00PengerNordmenn kutter i feriebudsjettet06:53SportSverige klar for OL-ja: – Fortjener å få vinterlekene06:45VerdenFå amerikanere mener nye måneferder er viktig06:36SportHjelmseth lengter etter VM-revansj mot England06:13Verden24 personer funnet omkommet etter kollaps av bygning i Kambodsja06:12NorgeSkjeggete offshoreansatt fikk sparken – tar saken til retten06:00SportKjempeforskjell i VM-bonusene: Mbappé og co. 3,4 milliarder, Graham Hansen og jentene 256 millioner06:00Norge– Utfordringene er store og det går for sakte05:50NorgeDette skjer i dag05:33Norge24 personer evakuert etter brann i flermannsbolig på Mysen05:30NorgeDette skjedde i natt05:12VerdenAustralia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria04:26VerdenMinst fire døde da tog sporet av i Bangladesh04:17VerdenMexico har styrket grensekontrollen sørover04:12Motor– Folk flest ønsker ikke rushtidsavgift03:35NorgeMann alvorlig skadd i voldsepisode med kniv i Oslo
Populært