Meny

Hellas venter økonomisk vekst

I Hellas er et statsbudsjett uten utenlandsk krisehjelp lagt fram for første gang på nesten ti år. Regjeringen forventer økonomisk vekst på 2,5 prosent i 2019.

Forslaget til statsbudsjettet for neste år ble lagt fram for den greske nasjonalforsamlingen onsdag.

I utgangspunktet hadde regjeringen varslet ytterligere kutt i pensjonene i 2019. Men i stedet blir pensjonene liggende på dagens nivå.

Grunnen er at landets økonomi virker sterkere enn tidligere antatt. I statsbudsjettet legges det opp til et overskudd på 3,5 prosent, når utgifter til betjening av gjeld holdes utenom.

EU-kommisjonen og andre kreditorer som har lånt Hellas penger, har derfor godtatt at det planlagte pensjonskuttet droppes.

Hellas har i en årrekke mottatt store mengder økonomisk krisehjelp, men den siste krisepakken ble avsluttet tidligere i år.

Neste år venter myndighetene en økonomisk vekst på 2,5 prosent. Dette er høyere enn den forventede gjennomsnittlige veksten i eurosonen.

Populært