NATO-landene har vedtatt slutterklæring fra toppmøtet

I oppkjøringen til toppmøtet var det stor nervøsitet for konfrontasjoner mellom USA og de øvrige medlemslandene. Foto: Reuters / NTB scanpix.
I oppkjøringen til toppmøtet var det stor nervøsitet for konfrontasjoner mellom USA og de øvrige medlemslandene. Foto: Reuters / NTB scanpix.

NATO-landene har vedtatt en slutterklæring fra toppmøtet. USA stiller seg fortsatt bak prinsippet om «alle for en».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er NATO-landene enige om

Det transatlantiske båndet er ubrytelig, erklærer stats- og regjeringssjefene i NATO.

På onsdagens toppmøte ved NATOs hovedkvarter vedtok stats- og regjeringssjefene to slutterklæringer, et 23 sider langt kommuniké og en kortere erklæring om samarbeid på tvers av Atlanteren.

Der fastslår NATO-lederne at forsvarsalliansen garanterer for sikkerheten til alle som bor i NATOs medlemsland, og at båndet mellom Europa og Nord-Amerika er «varig og ubrytelig».

Her er noen av de viktigste vedtakene som ligger i erklæringene:

• NATO-landene bekrefter at de står ved vedtaket fra 2014 om at alle allierte skal stoppe kuttene i forsvarsbudsjettene og ta sikte på å bevege seg mot en pengebruk på 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2024. Medlemslandene skal levere «troverdige nasjonale planer» på årlig basis for å vise hva de gjør for å nå målet.

• NATO varsler at avskrekkingen og det kollektive forsvaret skal styrkes, blant annet gjennom nye tiltak for å øke reaksjonsevnen til alliansens militære styrker.

• NATO skal opprette to nye kommandoer, styrke cyberforsvaret og øke evnen til å møte hybride trusler.

• NATO skal etablere et treningsoppdrag i Irak, øke bistanden til afghanske sikkerhetsstyrker og videreutvikle samarbeidet med EU og partnerland i øst og i sør.

• NATO inviterer til medlemskapsforhandlinger med Makedonia så snart navnestriden med Hellas er endelig løst.

• De allierte erklærer også at NATO ikke utgjør noen trussel mot noe land. Alle tiltak er defensive, fastslås det.

Kilde: NATO

Inne på møtet var det ingen som ga uttrykk for noen motforestillinger mot erklæringen, forteller statsminister Erna Solberg (H).

I oppkjøringen til toppmøtet var det stor nervøsitet for konfrontasjoner mellom USA og de øvrige medlemslandene.

– Vi har uenighet, men det viktigste er at vi har beslutninger som bringer NATO framover, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Les også: Trump presset Stoltenberg for åpent kamera

Han viste til enighet om å styrke NATOs evne til avskrekking og NATO-landenes forsvar, og at mange NATO-ledere har kunngjort nye bidrag.

I den vedtatte erklæringen vises det til artikkel 5 der det heter at ethvert angrep på et NATO-medlem skal anses som et angrep på alle medlemmene i NATO. Dermed står USA fullt ut bak dette sentrale punktet.

USA er imidlertid kritisk til at landet betaler mest av alle medlemmene. USAs forsvarsbudsjett ligger på 3,57 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Mange NATO-medlemmer ligger under 2 prosent. USAs president Donald Trump har krevd at medlemslandene må forplikte seg til 2 prosent.

Stoltenberg viste på pressekonferansen til at man i fjor hadde kun tre medlemsland som nådde 2-prosentmålet. Nå har ytterligere fem land kunngjort at de skal oppnå dette målet, uttalte NATO-sjefen.

På spørsmål fra pressen svarte Stoltenberg at det er naturlig at NATO bruker mer penger i tider med spenning.

Ingen sur stemning

President Donald Trumps budskap til NATO-toppmøtet var kort og tydelig, og han var klar på at det er viktig med et sterkt NATO, sier statsminister Erna Solberg.

Under det to og en halv time lange møtet, der hver stats- og regjeringssjef snakket i tur og orden, var det ingen tilløp til sur stemning, påpekte Solberg overfor norsk presse etterpå. Hun synes møtet var bra.

Solberg viser til at NATO har flyttet fokus «hjem» igjen etter en periode med mange operasjoner i fjerne land.

– Trumps budskap var faktisk veldig kort. Det var en minivariant av det han har sagt før møtet, sier Solberg.

Ifølge henne sa Trump ingenting som kunne undergrave USAs forpliktelse overfor NATO.

– Det har ikke vært noen tilløp til sur stemning. Nå var det sånn at Trump forlot møtet etter sju innlegg for å ha et bilateralt møte med Angela Merkel, sier Solberg.

Solberg bekrefter at Trump var ute av rommet da hun selv snakket.

– Han har vært tydelig på det som har vært essensen i det han har sagt tidligere. Han ønsker at man skal bruke mer penger. Men han har også gitt en tydelig bekreftelse på at han mener NATO er en viktig organisasjon, og at han er sterkt knyttet til Europa, sier Solberg.

– Det er ikke slik at USA har noen planer om å trekke seg ut. Det vi har sett de siste årene, er faktisk en økt amerikansk tilstedeværelse i Europa, sier Solberg.

Solberg viser til at NATO har styrket seg de siste fire årene.

Det viktigste for Norge er at NATO nå har fått på plass en ny maritim strategi, og en ny kommandostruktur, ifølge Solberg.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden