Norge brukte 5 millioner på reiser til 70 land for å fremme FN-kandidatur

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt 18. juni pressekonferanse på Statsministerens kontor om at Norge er valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022.
Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt 18. juni pressekonferanse på Statsministerens kontor om at Norge er valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyser at det er gjennomført reiser til 70 land for å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Det er i et skriftlig svar til Rødts Bjørnar Moxnes utenriksministeren kommer med opplysningene. Der ramser hun opp de 70 landene som er besøkt der hovedgrunnen til reisen var kampanjen for å bli del av FNs sikkerhetsråd.

Det inkluderer alt fra land som Sverige, Frankrike og Estland, til Usbekistan, Aserbajdsjan og USA.

Totalt er det blitt brukt i underkant av 5 millioner kroner på disse reisene, ifølge utenriksministeren. Det betyr at hver reise i snitt har kostet rundt 70.000 kroner.

– Den mer omfattende diplomatiske virksomheten i forbindelse med kampanjen var også et løft for å fremme norsk utenrikspolitikk og norske interesser generelt. Ambassadenes aktivitetsnivå økte i denne perioden, skriver Søreide .

Bilaterale møter og konferanser

Hun understreker at det er vanskelig å gi en komplett oversikt over hvilke reiser som ble gjennomført for å fremme kandidaturet, men at det mellom 2016 og juni 2020 altså ble gjort reiser til 70 land der dette var reisens primærformål.

– Norge har, i motsetning til de fleste andre kandidatland, valgt å offentliggjøre vår ressursbruk i forbindelse med sikkerhetsrådskampanjen. Kostnadene dreier seg først og fremst om reiser foretatt av kampanjens spesialutsendinger og kampanjeteamets medlemmer, skriver Søreide.

Hun legger til at reisene blant annet dreier seg om bilaterale besøk, eller deltakelse på internasjonale møter der det var mulighet til å ha dialog med flere land.

Moxnes, som er Rødts eneste representant på Stortinget, har også stilt spørsmål om hvilke land Norge har gjort stemmebytteavtaler med, og hva Norge har lovet landene som stemte for Norge som ett av medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Vil ikke si hva Norge har lovet

Dette svarer ikke Søreide direkte på.

– Stemmebytteavtaler er et veletablert verktøy som brukes aktivt av alle FNs medlemsland som stiller til valg i multilaterale organer, sier Søreide, og viser til at Norge også har benyttet seg av dette tidligere.

– Stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i FN-sammenheng er ikke offentlig, i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg. Det følger av vanlig praksis at stater ikke går offentlig ut med hvilke land de støtter til FNs sikkerhetsråd. Dette legger vi også til grunn på norsk side, og det er en politikk som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer, sier Søreide.

Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd 17. juni, sammen med Irland. Norge sto til valg sammen med Irland og Canada, og var landet som fikk flest stemmer av de tre. Det er 20 år siden sist Norge satt i sikkerhetsrådet.

Kampanjen for å bli valgt, ble møtt med kritikk fra venstresiden, særlig i partiet Rødt.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden