Verdens Naturfond ut mot lisenskvote på jerv

WWF Verdens Naturfond har sendt inn klage til rovviltnemnda i Hedmark. De mener fellingskvoten på 30 dyr er for høy.

Ifølge avisa Arbeidets Rett skriver WWF i klagen at storparten av jerv befinner seg i «blå sone», altså soner de betegnet som prioritert for rovdyr. På bakgrunn av dette mener WWF at det ikke er hjemmel for lisensjakt på jerv.

I forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark er blå sone betegnet som en sone med områder som er viktige for å oppnå bestandsmålene for rovvilt, men også viktige beiteområder.

Før kvoten ble fastsatt hadde rovviltnemnda fått anbefalt felling av 16 jerver totalt, og maks ti hunndyr. Etter behandling endte kvoten på 30, hvorav 20 kan være hunndyr.