Nøkkeltall i statsbudsjettet for 2019

<p>Mandag legges statsbudsjettet frem.</p>
Mandag legges statsbudsjettet frem. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen foreslår å bruke 231,2 milliarder av oljeinntektene neste år. Det er en økning på 4,5 milliarder kroner fra 2018.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser nøkkeltall i forslaget til nasjonalbudsjett for 2019, som Finansdepartementet presenterte mandag morgen.

Oljepengebruken tilsvarer 2,7 prosent av inntektene i oljefondet, noe som ligger godt under handlingsregelens bestemmelse om å bruke maksimalt 3 prosent av fondets inntekter.

Det gir en nøytral virkning på norsk økonomi, med en budsjettimpuls på 0,0 prosent.

Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, men innebærer en økning på 4,5 milliarder kroner fra oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018.

– Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Aktuelt: Sukkeravgiften reverseres i forslaget til statsbudsjett

Det pekes på at arbeidsmarkedet er i klar bedring og at sysselsettingen øker markert. I nasjonalbudsjettet for 2019 anslås arbeidsledigheten å avta fra 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år.

Forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for neste år blir lagt fram i sin helhet klokken 10.

Bakgrunn: Budsjettløftene er lekket – nå kommer fasiten

Fakta om nøkkeltall i statsbudsjettet for 2019:

* Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 231,2 milliarder kroner.

* Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral virkning)

* Vekst i offentlig utgifter (reell underliggende vekst – korrigert for utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger, renter m.m.): Anslås å vokse med 1,3 prosent i 2019.

* Vekst i offentlig utgifter (nominell vekst – ikke korrigert): Anslås å vokse med 4,0 prosent i 2019.

* Statens samlede utgifter: 1.377,1 milliarder kroner.

* Statens samlede inntekter: 1.430,4 milliarder kroner.

*Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) forventede verdi ved utgangen av 2019: 9.195 milliarder kroner, en forventet økning på 495 milliarder kroner fra utgangen av 2018.

* Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent i 2019.

* Forventede ledighetstall i 2019 (AKU): 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

* Forventede ledighetstall i 2019 (Nav): 2,2 prosent.

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Forventet prosentvis volumøkning: 2,7 prosent neste år.

*Samlet verdiskapning, inkludert olje- og gassutvinning og utenriks sjøfart (BNP): Forventet prosentvis volumøkning: 2,3 prosent neste år.

* Veksten i privat konsum: Forventes å øke med 2,9 prosent neste år.

* Veksten i offentlig konsum: Forventes å øke med 1,5 prosent neste år.

* Fastlandsbedriftenes investeringer: Forventes å øke med 5,3 prosent neste år.

* Olje- og gassindustriens investeringer: Forventes å øke med 8,3 prosent neste år.

* Årslønnsveksten: Forventes å øke med 3,25 prosent.

* Råoljepris: Forventet pris i snitt per fat i løpende priser neste år: 583 kroner.

* Prisstigning (KPI-konsumprisindeksen): Prisene ventes å øke med 1,5 prosent neste år.

* Prisstigning korrigert for energipriser og avgifter (KPI-JEA «kjerneinflasjon»): Forventes å øke med 1,8 prosent neste år.

* Eksport: Forventes å øke med 2,2 prosent neste år

* Import: Forventes å øke med 3,0 prosent neste år

* Overføringer til kommunene: Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene med 2,6 milliarder kroner og gi kommunene en totalramme på 171,6 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra 2018.

* Forslag til skatte- og avgiftsopplegg: Regjeringens forslag inneholder nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 2,7 milliarder kroner, hvorav 1,7 milliarder vil påvirke statsbudsjettet i 2019 (bokført), og 1,1 milliarder kroner først vil påvirke statsbudsjettet i 2020 (påløpt).

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden