Meny

Skremt over regjeringens initiativ om EU-forsvar

SKREMT: Liv Signe Navarsete (Sp) foreslår at regjeringen ikke bare skal fortelle Stortinget om forsvarssamarbeid med EU, men la parlamentarikerne behandle spørsmålet først. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Senterpartiet foreslår at regjeringa må la Stortinget få uttale seg om forsvarssamarbeid med EU før Norge slutter seg til.

– Vi skal videreutvikle politisk dialog og samordning med EU, styrke det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid med EU og sikre gode vilkår for norsk forsvarsindustri.

Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun tirsdag orienterte Stortinget om viktige EU- og EØS-relaterte saker.

Gjennom EØS-avtalen, og som eneste tredjeland, er Norge med i forsøksordningen i EUs fond for forsvarsforskning, fortalte hun.

Regjeringa posisjonerer også Norge for å delta i en annen del av fondet, som er rettet mot flernasjonalt samarbeid om materiellutvikling og anskaffelser.

Foreslår å gi Stortinget rolle

Men hvor blir det av Stortingets rolle i denne utviklingen av forsvarssamarbeid med EU, etterlyser Senterpartiets Liv Signe Navarsete foran debatten i Stortinget torsdag om utenriksministerens europolitiske redegjørelse.

– Vi må i det minste ha en skikkelig debatt om det før vi legger oss inn i et forsvarssamarbeid med EU. Regjeringa holder på, på område etter område og legger oss under EUs politikk. Det er skremmende, sier Navarsete til ABC Nyheter.

Ifølge henne har ikke deltakelsen i EUs forsvarspolitikk blitt forelagt Stortinget så langt.

På vegne av Senterpartiet fremmer hun derfor følgende forslag torsdag:

«Stortinget ber regjeringa legge fram ei sak for Stortinget om eventuell deltaking i EU sitt forsvarsfond og andre forsvarspolitiske område som ikkje er ein del av EØS-avtalen.»

– Regjeringa arbeider for rask tilslutning til stadig flere EU-politikkområder, for deretter å si at vi like godt kan bli medlem siden vi er med på så mye. Det viser lite demokratisk sinnelag og respekt for folkemeninga, sa Navarsete i stortingsdebatten.

Redd parallelle forsvar

Selv er hun og Senterpartiet bekymret for signalene om å gå inn i EUs forsvarsfond.

– EU er i ferd med å bygge opp sine egne, felles forsvarsstrukturer – til bekymring for deler av NATO, som er redd for at det blir bygget opp en parallell struktur til NATO, sier Navarsete og legger til:

– Det er også bekymring for kommandolinjen når det bygges opp ulike strukturer.

– Vi må diskutere dette i sin helhet, ikke minst fordi Norge er Nato i nord. De kan ikke bare gjøre dette uten noen behandling i Stortinget, framholder Navarsete.

– Stortinget var med

I stortingsdebatten avviste utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det er grunn for uro for forsvarspolitisk kobling til EU.
– Norge er som Navarsete sier, NATO i nord. Bærebjelken i vårt sikkerhetspolitiske samarbeid er NATO. Vi er også krystallklare på at EU-samarbeid ikke må komme på kollisjonskurs med NATO, sa hun.
– Samarbeidet vi snakker om, er ikke det samme som å integreres i EUs forsvarssamarbeid, sa Eriksen Søreide.
Til kritikken av at Stortinget ikke blir involvert i spørsmålet om å slutte seg til, viste hun til at Stortinget gjennom statsbudsjettet har bevilget penger til deler av dette.

Populært