Meny

Senterpartiet skeptisk til ny DNA-praksis før ulver kan felles

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum protesterer mot DNA-testing før skadefelling og sier at om man er opptatt av artsmangfold, er det veldig mange arter som er mye viktigere enn finsk-russisk ulv. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
– Hvis det skal bli nødvendig med en DNA-test før felling, blir det vanskeligere å ta ut de ulvene som gjør mest skade, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-lederen reagerer kraftig på signalene fra Klima- og miljødepartementet om at streifulver bør DNA-testes før de eventuelt skal kunne skytes på skadefelling, skriver Nationen.

I slutten av april sendte departementet ut et brev til alle landets fylkesmenn og de åtte regionale rovviltnemndene. Brevet omhandler tiltak for å motvirke at såkalte genetisk viktige ulver blir skutt.

Ulv som er innvandret eller er avkom fra den finsk-russiske delbestanden, regnes som genetisk viktig ulv. Bakgrunnen er at ulvene som lever i Norge og Sverige, er svært innavlet.

– Et viktig poeng, som dette brevet viser med all tydelighet, er at det i Norge ikke er snakk om en særegen sørskandinavisk ulvebestand. Det står i klartekst at ulven i Norge er avhengig av påfyll av finsk-russisk ulv for å overleve, sier Vedum.

Han sier at finsk-russisk ulv ikke en norsk ansvarsart.

– Vi bruker allerede helt hinsides med ressurser på å etablere en art som aldri har hatt naturlig tilhold i norsk fauna. Stortinget har vedtatt et bestandsmål, og det er ingen tvil om at antallet ulv er større enn bestandsmålet. Så sier departementet at man skal øke antallet, hvis det ikke kommer nok finsk-russisk ulv. Det gir ingen mening. Hvis man er reelt opptatt av artsmangfold, er det veldig mange arter som er mye viktigere enn finsk-russisk ulv, sier Vedum.

Populært