Åpen for alle - alltid

Vi må skille mellom fengsler og Koranskoler

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi må lytte nøye til historier om urett som rammer norske ungdommer i religioners navn. Men vi må være presise og skille mellom ulike fenomener.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Fahad Qureshi
Islam Net

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en lengre NRK-reportasje forteller to anonyme ungdommer at de skal ha blitt utsatt for vold og brutalitet på en viss «Koran»-skole i Somalia. Om denne informasjonen er presist gjengitt er ikke enkelt å ta stilling til. Men gitt at disse to ungdommenes historier er pålitelige, må det presiseres at denne såkalte «Koran»-skolen representerer alt annet enn en Koranskole. Tortur og brutalitet mot barn og unge kan ikke legitimeres i islams navn! Dette har ikke noe med islam eller Koranen å gjøre. Tvert imot, dette er et fengsel forkledd i navnet «Koranskole» for å lure godtroende foreldre.

Det er forskjell på religiøs oppdragelse og vold

Vi må lytte nøye til historier om urett som rammer norske ungdommer i religioners navn. Men vi må være presise og skille mellom ulike fenomener. Debatten om foreldre som sender ungdommer til utlandet for å gå på Koranskoler er blitt feilrepresentert. Vi må skille mellom det å lære å lese Koranen, og det utsette barn og unge for vold. Det er fullt lovlig, og det bør det også være, å sende ungdommer til utlandet, eller dra sammen med sine yngre barn, til en trygg omgivelse for at barna skal gå på skole i et annet land. Så lenge barna er i trygge og gode hender, så bør ikke dette være et problem, ja selv om de skal lære å lese Koranen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vi må problematisere derimot, er tortur og barnemishandling. Dette er overhodet ikke greit, og det er dette vi må forhindre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tortur og brutalitet mot barn og unge kan ikke legitimeres i islams navn!

Leder av Islam Net, Fahad Quereshi, leder den konservative muslimske organisasjonen Islam nett. Foto: Skjermdump YouTube
Leder av Islam Net, Fahad Quereshi, leder den konservative muslimske organisasjonen Islam nett. Foto: Skjermdump YouTube

Det som beskrives i NRKs reportasje er ikke en Koranskole, det er en fangeleir. For å sette det på spissen, om Hitler sa at konsentrasjonsleirene var Bibelskoler, ville det fortsatt ikke vært sant. Den ene av de to anonyme som er gjengitt som Noor, og skal ha vært på denne fangeleiren sa til NRK: «De sier til foreldrene dine at du skal lære matte, engelsk, somalisk, men det er bare tull. Du er i et fengsel.» Ut fra hennes forklaring så er det slik at denne såkalte «skolen» lyver om dens reelle virksomhet til foreldrene. I en reell Koranskole lyver man ikke, kaller ikke elevene for «horer», ber dem aldri om å kle av seg, fastlenker dem ikke, og man mishandler dem overhodet ikke. Alt dette er virkelighetsfjernt hva gjelder reelle Koranskoler. Dermed er det viktig at vi bruker riktig begrep fremover i debatten og kaller dette for et fengsel, slik Noor kalte det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så hvis det er slik at et fengsel som promoterer seg som en «Koran, matte, engelsk og somalisk»-skole, mishandler barn og unge, så må vi problematisere den enkelte «skolen». Vi kan ikke problematisere selve konseptet av å gå på en Koranskole.

Hvis en norsk skole hadde utøvd vold eller seksuelt misbrukt sine elever, ville vi gjort noe med den konkrete skolen. Vi ville ikke drøftet å forby alle skoler i Norge. På samme måte, la oss ta debatten om den eller de konkrete fengslene som blir betegnet som «Koran»-skoler som mishandler barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle foreldre har rett til å oppdra sine barn med egne verdier

I Justis- og politidepartementets tolkningsuttalelse fra 01.12.2009 om forbud mot hijab i skolen, skriver de: «Derimot synes EMD i flere saker som gjelder spørsmål om religionsfrihet, å bygge på at foreldre i medhold av EMK art. 9 har en rett til å bestemme over sine (mindreårige) barns religiøse oppdragelse, herunder i forholdet til skolen.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

De henviser også til SP art. 18: «4. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.»

At foreldre har rett til å oppdra sine barn som religiøse muslimer, kristne, humanister, eller hva det skulle være, er beskyttet av barnekonvensjonen, grunnloven og FNs menneskerettigheter. Så hvis noen foreldre ønsker å oppdra sine barn til å elske sin religion, uavhengig av om det skulle være ved å reise ned med barna til en Bibelskole i USA, eller en Koranskole i Somalia, så er dette godt beskyttet av lovverket. En lov som vil forby dette, vil være problematisk.

Ikke send barna til utlandet for å reversere «fornorskning»

Når det er sagt vil jeg poengtere at det er en vesensforskjell i å sende sine ungdommer eller dra sammen med sine barn til utlandet for at de skal lære å lese Koranen, og det å tvangssende «ulydige» og «fornorskede» ungdommer for at de ikke skal bli «for norske», til et fengsel. Førstnevnte bør være helt uproblematisk, og det er det som i realiteten oftest forekommer. Det sistnevnte er det veldig lite av, og kan forebygges med folkeopplysning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det at foreldrene selv var blitt lurt til å tro at ungdommene deres ble sendt til en skole hvor de skulle lære matte, engelsk og somalisk, betyr at foreldre forhåpentligvis ikke sender ungdommene sine dit igjen nå som virkeligheten om dette fengslet har kommet ut.

Om noen foreldre allikevel vurderer dette, så vil jeg som leder for en stor norsk muslimsk organisasjon med mye erfaring med muslimsk ungdomsarbeid, fraråde muslimske foreldre å tvangssende ungdommer til utlandet fordi de har blitt «for norske». Og i hvert fall ikke sende dem til steder hvor de blir utsatt for vold eller mishandling.

Hvis du som muslimsk mor eller far ikke har klart å oppdra dine barn til å elske islams verdier og levesett, så må du se feilen i deg selv før du ser etter feil i dine barn. Barn blir påvirket gjennom oppdragelsen, omgivelsene og hva mor og far lærer dem. Det å oppdra sine barn til å elske Gud og Hans levesett er i første rekke foreldrenes ansvar. Dette må gjøres fra da barna er små. Det fungerer ikke å selv feile i oppdragelsen, og dermed klandre barna når de blir ungdommer og vil leve et annet liv enn det du hadde sett for deg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Norge har ungdommer frihet til å leve som de selv vil. Om du ønsker at de skal leve etter visse etiske verdier, så må du lære dem disse verdiene og plante kjærlighet i deres hjerter. Hvis du ikke har gjort dette, så vil ungdommene leve slik de lærer i sine omgangskretser. Om de henger med kriminelle, vil de bli kriminelle. Om de henger med folk som røyker hasj, vil de røyke hasj. Om de henger med folk som har et løst forhold til seksualitet, så vil de også ønske å ha et løst forhold til seksualitet. Du må oppdra dem med de verdiene som du anser som riktige fra da de er små.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Islams tro og lære er ment å praktiseres av den troende muslim som en kjærlighetserklæring til sin Herre. Om ungdommer tvinges til å leve etter islam, vil de hate islam og bli opprørske. Dermed bør foreldre heller innse sine egne mangler i oppdragelsen og invitere sine ungdommer til islam med kjærlighet og toleranse. Å sende dem til utlandet hvor de skal «tvangsmuslimiseres» eller «anti-fornorskes», er lite konstruktivt. Det vil ikke gjøre dem til «gode muslimer». Tvert imot, de vil forakte islam, fordi det ble tvunget på dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi bor i tillegg i et land hvor det er lovstridig å fysisk avstraffe barn og unge, og dermed vil det kunne få rettslige konsekvenser for deg som forelder om du sender dem til et sted hvor de blir utsatt for vold og inhuman behandling.

Et annet viktig argument for å ikke sende «ulydige ungdommer» til utlandet for å bli «gode muslimer», er at når ungdommene kommer tilbake til Norge, så vil de gi islam og muslimer et dårlig omdømme fordi det de har sett av «islam i praksis», var tvang og vold.

Det er islamofobi som ligger til grunn bak forslag om forbud

Nå som dette er sagt, er det viktig å ikke la seg rive med av islamofobe lovforslag som i realiteten er ment å innskrenke muslimers religiøse praksis. FrP har en mangeårig islamfiendtlig historikk bak seg. De vil gripe enhver mulighet for å innskrenke muslimers religiøse praksis og problematisere islam i den offentlige debatten. Det er fordi ved å skape frykt for det fremmede, og selv fremstå som redningspatruljen, vinner de politisk terreng. Jeg konfronterte Sylvi Listhaug om FrPs forslag om å forby muslimske foreldre å sende sine barn til utlandet for å gå på Koranskole i en lengre debatt hos VGTV like før valget. I debatten kom det frem at forslaget hadde ingenting med voldsbruk eller tvang å gjøre. Det var i bunn og grunn kun fordi hun ikke ønsket at barn skulle oppdras etter muslimske verdier og lære å lese Koranen. Hun ønsket ikke å forby kristne å sende sine barn til Bibelskoler i USA, og heller ikke ønsket hun å kun forby voldsbruk. Det var selve ideen Koranskole som var problemet. Jeg har oppsummert dette i mer detalj i en kronikk hos ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Konklusjon

Som konklusjon vil jeg si at tortur og mishandling av barn og unge ikke er forenlig med islam, og overhodet ikke representativt for Koranskoler. Alle foreldre har rett til å oppdra barna sine ut fra egne verdier. De har også lov til å reise med dem til utlandet for å lære Koranen, Bibelen eller hva det så skulle være. De fleste som sender sine ungdommer til Koranskoler i utlandet, gjør ikke det fordi barna er «for norske». De som evt. gjør det av den grunn, de bør ikke gjøre det. FrPs forslag om forbud mot å sende ungdommer til utlandet for å gå på Koranskoler er islamofobisk og diskriminerende. Vold og mishandling er ikke greit, og en fangeleir blir ikke til en Koranskole selv om den skulle påstå det, og det er det debatten fremover bør handle om.