Støre tar Solberg i forsvar og vil lære av coronarapporten

Koronakommisjonens leder Egil Matsen (til venstre) overleverte rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Koronakommisjonens leder Egil Matsen (til venstre) overleverte rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB

Det er bedre at Solberg-regjeringen gjorde for mye enn at den hadde gjort for lite, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter å ha fått coronarapporten.

I rapporten pekes det på at det på noen områder ble for mye detaljstyring fra Solberg-regjeringen. Kommisjonen slår imidlertid fast at det var viktig og riktig at regjeringen aktivt tok grep.

– Jeg vil komme min forgjenger litt til unnsetning. Det rapporten konkluderte med, var at de måtte ta tak, og at det da ble gjort litt for mye er bedre enn at det blir gjort for lite, sier Støre til NTB.

– Utfordringen i slike kriser er alltid å håndtere det her og nå samtidig som du løfter blikket og ser framover, understreker han.

Kunne gjort ting annerledes

Støre påpeker at også hans regjering tok grep og detaljstyrte da omikronvarianten kom.

Statsministeren sier at det er flere læringspunkter i rapporten. Han understreker at hovedbildet er at pandemien ble godt håndtert.

– Jeg ga og gir den forrige regjeringen anerkjennelse for mange av de grepene de tok da krisen traff og at de tok så klar styring. Men vi lærer av det vi ikke har fått til, sier Støre.

Han trekker fram importsmitte, hurtigheten i vedtak som ble gjort, vaksinestrategien og inngripende tiltak om karantenehotell som læringspunkter.

– Der tror jeg vi har vi erfaringer nå som gjør at vi kunne gjort det på en annen måte hvis det skulle skje igjen, sier Støre.

Vil lære

I rapporten kommer det fram at intensivberedskapen ikke var god nok da pandemien rammet. Støre trekker fram dette som et punkt regjeringen allerede er i gang med forbedringer på.

– Dette med intensivkapasiteten har vi fulgt opp, det utdannes flere intensivsykepleiere, sier Støre.

Han trekker også fram organiseringen av sykehusene som noe det kan læres av.

– Vi lærer av denne rapporten at det er en utfordring her mellom en helt ordinær sykehusseng og en akutt- og intensivseng. Det er noe som er i en mellomkategori, sier Støre.

Samtidig er det viktig å ta læring av situasjonen kommunelegene har stått i, sier Støre. De har stått i frontlinjen, fremhever han.

– Kommunelegene har vært utsatt og hatt et stort ansvar. Vi må ta med oss erfaringene om hvordan vi kan styrke laget rundt en kommunelege, sier Støre.