Coronautbrudd i jegerbataljonen i Sør-Varanger

Det er et pågående smitteutbrudd i jegerbataljonen ved Garnison Sør-Varanger og Garnison Porsanger med et titalls antall smittede.

– Garnisonen håndterer sine egne i isolasjon og kommunen bistår faglig med smittesporing og test-ressurser ved behov, skriver Sør-Varanger kommune på Twitter.

Til NRK opplyser sjef for Jegerbataljonen/GSV, Michael Spanne Rozmara, at nødvendige tiltak for å opprettholde operativ evne nå blir gjennomført.

Ifølge kanalen er soldatene isolert i sine respektive garnisoner.

Personvernpolicy