Solid vekst i norsk økonomi – BNP godt over nivået før pandemien

<p>Overnattings- og serveringsvirksomhet, transport, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting, hadde alle sterk oppgang. Foto: Cornelius Poppe / NTB</p>
Overnattings- og serveringsvirksomhet, transport, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting, hadde alle sterk oppgang. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: NTB

Gjeninnhentingen etter coronapandemien fortsetter for fullt og bidro til solid økonomisk vekst også i tredje kvartal i år.

Samlet endte veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge på 2,6 prosent i tredje kvartal, målt i faste priser og justert for normal sesongvariasjon, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten ligger nå godt over det som har vært normalt for tredje kvartal foregående år, med unntak av i fjor.

Gjeninnhentingen etter pandemien fortsatte med god styrke – til tross for den markante smitteøkningen i høst – og aktiviteten økte i hver av de tre månedene juli, august og september.

Sesongjustert BNP lå på 105,2 poeng i utkanten av september. Før pandemien rammet var nivået 102,9 poeng.

– Den høye veksten i tredje kvartal kan særlig tilskrives tjenestenæringer som var hardt rammet under pandemien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Overnattings- og serveringsvirksomhet, transport, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting, hadde alle sterk oppgang. Gode priser på norske varer bidro dessuten til rekordhøyt handelsoverskudd.

Konsumet i husholdningene økte 1,1 prosent i september, som ga en samlet vekst på 5,4 prosent i tredje kvartal. Tjenestekonsumet steg 8,6 prosent.

Personvernpolicy