Reisearrangør får 400.000 kroner i gebyr

Forbrukertilsynet har ilagt pakkereisearrangøren Route66usa Info AS et overtredelsesgebyr på 400.000, blant annet for å ha villedet forbrukere.

Pakkereisearrangøren Route66usa Info As (Route66) vil ikke tilbakebetale forskuddene som kundene har innbetalt, selv om reisene ble avlyst som følge av coronapandemien, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

I tillegg skal selskapet ha gjort det svært vanskelig for kundene å forstå at de har et krav mot selskapet, og hvilket selskap kravet skal rettes mot.

Forbrukertilsynet sanksjonerer derfor selskapets praksis og ilegger Route66 et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner. Selskapet må også betale 15.000 kroner per uke det ikke har ryddet opp på nettsidene og i avtalevilkårene, og 30.000 kroner per uke om ikke kundene får tilbakebetalt det de har krav på.

Forbrukertilsynet har også fattet vedtak mot daglig leder og styreleder i Route66 for medvirkning til lovbruddene, med blant annet et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner mot ham personlig.

NTB har forsøkt å få kontakt med selskapet uten å få svar.

Personvernpolicy