Studie advarer gravide mot bruk av paracetamol

<p>En ny forskningsstudie tyder på at bruk av paracetamol under svangerskapet kan påvirke barnets utvikling i livmoren. </p>
En ny forskningsstudie tyder på at bruk av paracetamol under svangerskapet kan påvirke barnets utvikling i livmoren.  Foto: NTB Shutterstock

En stor internasjonal studie tyder på at bruk av paracetamol under graviditet kan ha en negativ effekt på fosteret. Funnene forsterker norske anbefalinger.

– Disse funnene er med på å forsterke det vi allerede anbefaler i Norge: Lavest mulig bruk, på kortest mulig tid, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NRK.

I studien har forskere fra ulike land sammen analysert 25 år med data på temaet.

Negativ effekt i 26 av 29 tilfeller

Skadene det er snakk om, kan være misdannelser av kjønnsorgan, nevrologiske skader, ADHD og hyperaktivitet.

Paracet og Pinex er blant de vanligste paracetamolene på det norske markedet. Foto: Berit Roald / NTB
Paracet og Pinex er blant de vanligste paracetamolene på det norske markedet. Foto: Berit Roald / NTB

– Forskning som er gjort på tvers av ulike land, viser en mulig sammenheng mellom et høyt inntak av paracetamol og skader på ufødte barn, sier leder av prosjektet, David Møbjerg Kristensen i en uttalelse publisert på det danske Rikshospitalet sine nettsider.

Forskerne viser blant annet til en rekke observasjonsstudier som er gjort blant mor og barn. Her fant man at paracetamol har en negativ effekt under graviditet i 26 av 29 tilfeller.

– Det er en bekymring

Sarah Stock, spesialist i fostermedisin ved Universitetet i Edinburgh, mener imidlertid at bevisene ikke er gode nok til å konkludere.

Hun legger spesielt vekt på at man vet for lite om risikoen blant gravide som bruker paracetamol en sjelden gang.

Også Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener det er vanskelig å si noe om hvor stor risikoen for den enkelte kan være.

– Det er jo en bekymring at man ser ADHD-lignende problemer knyttet til dette. Vi vil egentlig bare forsterke de rådene vi allerede gir: Dersom man har behov for smertelindring, så bør man oppsøke fastlegen, sier han.

Personvernpolicy