Over én million nordmenn bor alene

Bildet er fra Bjørvika i Oslo, Dronning Eufemias gate.
Bildet er fra Bjørvika i Oslo, Dronning Eufemias gate. Foto: Martin Jacob Kristoffersen

For tiden bor 1.005.600 personer alene i Norge. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen.

Andelen er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Aldersgruppen 16–29 år har stått for den største økningen de siste sju årene. 22,4 prosent av dem bor alene, noe som er en oppgang på 3 prosentpoeng.

– En årsak til denne trenden kan være at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, sier Espen Andersen i SSB.

Av dem over 66 år bodde 34,4 prosent alene. I aldersgruppen 30–66 år var prosentandelen 19,4.

Ved årsskiftet var det 2.512.300 privathusholdninger i Norge. I snitt bor det 2,13 personer i en husholdning.

– I 2005 bodde det barn i omtrent 30 prosent av husholdningene, og nå er vi nede i 25 prosent. Det er andelen husholdninger med småbarn i alderen 0–5 år som har sunket mest, sier Andersen.

Personvernpolicy