Helsedirektoratet: Opphold til sjøs kan ikke trekkes fra karantenetiden

Helsedirektoratet og FHI er samstemte i at man ikke skal kunne trekke fra dager tilbrakt i internasjonalt farvann fra de ti dagene med pålagt innreisekarantene.

– Helsedirektoratet og FHI mener at det er smittevernfaglig begrunnet og nødvendig at sjøfolk som går i land i Norge etter først å ha oppholdt seg i land som gir karanteneplikt, og deretter på skip som har forlatt havn for mer enn ti dager siden, skal ha plikt til å være i innreisekarantene. Dette anbefales for å redusere risikoen for spredning av eventuell importsmitte, skriver Helsedirektoratet i en vurdering onsdag.

De anbefaler at det forskriftsfestes at opphold til sjøs ikke kan regnes som opphold i et område uten karanteneplikt.

Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i karantene i ti døgn, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften.

Departementet har lagt til grunn at opphold på båt eller skip ikke i seg selv kan regnes som opphold i et område uten karanteneplikt, og dermed ikke kan trekkes fra karanteneperioden.

Rederiforbundet og flere andre hadde uttrykt skepsis til den smittevernfaglige begrunnelsen for denne tolkningen, noe som var bakgrunnen for at Helsedepartementet bestilte gjennomgangen.

Personvernpolicy