Mattilsynet avlivet 350 storfe – tingretten mener det var feil

Mattilsynet har tapt en rettssak mot en bonde om hvorvidt det var riktig å avlive hele bondens besetning.
Mattilsynet har tapt en rettssak mot en bonde om hvorvidt det var riktig å avlive hele bondens besetning. Foto: Carina Johansen / NTB

En bonde fra Innlandet vant rettssaken mot Mattilsynet etter at 350 av dyrene hans ble avlivet med tvang i fjor.

– Dette betyr mye for min klient. Han har fått livsgrunnlaget sitt ødelagt, sier bondens advokat Ingolf Holmen til NRK.

Det var i fjor at Mattilsynet tok med seg hele mannens storfebesetning for å avlive dyrene.

Mattilsynet mente hele besetningen måtte avlives av hensyn til dyrehelse og mattrygghet, blant annet fordi dyrene ikke var riktig registrert og sporbare.

Nå har Oslo tingrett kommet til at vedtaket er ugyldig og må oppheves. Tingretten mener blant annet at Mattilsynets lovforståelse var feil, og at de ikke gjorde en forsvarlig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av vedtaket.

Bonden har selv anslått at vedtaket kostet ham rundt 10 millioner kroner. Han fikk ikke erstatning for dyrene, men staten kan nå bli erstatningspliktig.

Mattilsynet holder fast ved at det var nødvendig å avlive dyrene og vurderer nå om de skal anke dommen.

Personvernpolicy