Ekstrainnsats for å felle døde trær i Oslo

Tørkesommeren for to år siden har ført til senskader på mange trær i Oslo, og ekstra arbeidslag fra Bymiljøetaten vil nå felle trær som kan utgjøre en risiko.

– Tørkesommeren i 2018 førte til senskader på store mengder trær i Oslo. Særlig gran i vest- og sørvendte hellinger, alm og selje har tørket ut og dødd. Det er årsaken til den ekstra innsatsen som foregår nå og i vinter, sier parksjef Tørres Rasmussen i Bymiljøetaten i en pressemelding.

Målet er å erstatte så mange trær som mulig i gater og parker når de blir fjernet. Dette arbeidet skjer på våren og over sommeren.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden