Nav-saken: Norge holder fast ved 2012-skille

I et innlegg til Efta-domstolen står Norge fast på at det går et vesentlig skille i Nav-saken i 2012.

I det 44 sider lange innlegget fastholder Regjeringsadvokaten at det går et vesentlig skille i rettstilstanden før og etter 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft.

Efta-domstolen i Luxembourg er koblet inn i saken fordi Høyesterett har anmodet domstolen om å komme med en rådgivende tolkning i en av straffesakene som omfattes av trygdeskandalen som ble rullet opp i fjor.

En muntlig høring i Efta-domstolen er planlagt 26. november.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden