Statens vegvesen: Milliardkutt kan rydde vei for nye prosjekter

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland mener at store innsparinger og nytenkning kan redusere kostnadene med 50 milliarder kroner. Dermed vil 46 store veiprosjekter kunne prioriteres i første del av transportplanperioden 2022–2033.
Veidirektør Ingrid Dahl Hovland mener at store innsparinger og nytenkning kan redusere kostnadene med 50 milliarder kroner. Dermed vil 46 store veiprosjekter kunne prioriteres i første del av transportplanperioden 2022–2033. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er mulig å redusere kostnadene med 50 milliarder kroner og dermed ha råd til å prioritere 46 veiprosjekter de neste drøye ti årene, anslår Statens vegvesen.

Til våren legger Samferdselsdepartementet fram en ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022–2033.

Statens vegvesen er i den forbindelse bedt om å gjøre en ny kostnadsberegning av prosjekter som skal inn i neste planperiode, og vurderingene er gjort ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene – og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Innsparingene skaper rom for lange utbedringsstrekninger som for eksempel langs riksvei 3 i Østerdalen, riksvei 9 Setesdal og riksvei 94 i Finnmark. Vegvesenet ønsker også å forbedre strekninger på E39 langs kysten mellom Stavanger, Bergen, Ålesund og opp til Trondheim.

– Samlet gir dette et nytt bilde av hvilke prosjekter og tiltak som det kan være aktuelt å prioritere i første del av ny transportplan. Dette vil jeg se i sammenheng med øvrige innspill jeg har mottatt tidligere i arbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Vi skal nå sette oss grundig inn i oppdaterte tall på kostnader og samfunnsøkonomi, sier Hareide.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden