Nesten alle stortingspartier vurderer å utvide abortgrensen

Etter at seks av ni partier på Stortinget har lagt fram sine førsteutkast til partiprogram, er det bare Høyre som støtter dagens abortlov, ifølge Dagen. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier at retten til selvbestemt abort står sterkt i partiet, men hun ser ikke behovet for en felles politikk på området.
Etter at seks av ni partier på Stortinget har lagt fram sine førsteutkast til partiprogram, er det bare Høyre som støtter dagens abortlov, ifølge Dagen. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier at retten til selvbestemt abort står sterkt i partiet, men hun ser ikke behovet for en felles politikk på området. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter at seks av ni partier på Stortinget har lagt fram sine førsteutkast til partiprogram, er det bare Høyre som støtter dagens abortlov, ifølge Dagen.

I tre partier er programkomiteene delt i abortspørsmålet, skriver avisa.

To av elleve medlemmer av programkomiteen i Senterpartiet ønsker å erstatte nemndene med «rådgivende team» og gi kvinnen selvbestemmelse fram til uke 18. Dagens grense for selvbestemt abort er tolv uker.

– Det har aldri vært en debatt om abortgrensen på landsmøter i Senterpartiet så lenge jeg har vært med, og jeg føler meg trygg på at landsmøtet kommer til å stå fast ved dagens abortlov, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Arbeiderpartiet har også et mindretall i programkomiteen som ønsker å avskaffe nemndene og innføre selvbestemt abort fram til uke 18. På landsmøtet i fjor ble et lignende forslag nedstemt med knapp margin.

Fremskrittspartiet skal presentere sitt programutkast neste uke. Partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier at retten til selvbestemt abort står sterkt i partiet, men hun ser ikke behovet for en felles politikk på området.

– Jeg mener selv at dagens abortlov fungerer greit og ser ingen grunn til å utvide den. Men dette er et så essensielt verdispørsmål at Frp-medlemmer som har et annet syn på det, skal ha lov til å ha det, sier Bruun-Gundersen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden