Sanner ville endre Tangen-vurdering

Finansminister Jan Tore Sanner (H) i forbindelse med budsjettkonferansen i Oslo
Finansminister Jan Tore Sanner (H) i forbindelse med budsjettkonferansen i Oslo Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Finansdepartementet foreslo flere endringer i den eksterne juridiske vurderingen av Tangen-saken som de bestilte av et advokatfirma.

Det viser epostkontakten mellom Finansdepartementet og advokatfirmaet Arntzen de Besche, skriver Klassekampen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått kritikk for å hyre inn et eksternt advokatfirma da han ville vite om departementet hadde anledning til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Dette gjorde han i stedet for å be lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere saken.

Mens advokatfirmaet konkluderte med at Sanner ikke kunne gripe inn, kom lovavdelingen til motsatt konklusjon da de senere også ble spurt. Det var denne konklusjonen regjeringen til slutt la til grunn.

Slettet setning

NTB har fått innsyn i all korrespondanse mellom departementet og advokatfirmaet i saken.

Ett av brevene viser at departementet kom med 15 endringsforslag og kommentarer til advokatfirmaets utkast kvelden før utredningen skulle legges fram.

Det sentrale spørsmålet i utredningen var hvorvidt regjeringen kunne instruere sentralbanken.

Blant annet reagerte departementet på denne setningen, om mandatet for forvaltningen av oljefondet (SPU).

«Mandatet inneholder regler som gjelder forvaltningen av midlene i SPU og om organisatoriske forhold. Departementets adgang til å gi instrukser gjelder således også organisatoriske forhold».

I den endelige versjonen ble setningen slettet.

– Luket ut feil

– For oss som oppdragsgiver er det viktig at det ikke er faktafeil eller uklarheter i teksten. At vi får mulighet til å lese gjennom utkast, gir oss anledning til å stille eventuelle spørsmål for å sikre at utredningen svarer godt på oppdraget, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet til Klassekampen.

Advokat Sven Iver Steen i Arntzen de Besche, som står bak utredningen, skriver følgende:

«Det var viktig for oss å få luket ut eventuelle feil i faktum eller andre uklarheter, og utkast til utredning ble sendt til departementet slik det er vanlig også i andre oppdrag, før endelig versjon av utredningen ble sendt til departementet».

– Høyt prioritert

Finansministeren har begrunnet bruken av et eksternt advokatfirma med at det ville ta betydelig lenger tid å bruke lovavdelingen. Da han først ba lovavdelingen om en vurdering, leverte de neste dag. Oppdraget han ga Arntzen de Besche Advokatfirma var imidlertid noe mer omfattende enn det han ga lovavdelingen.

Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen skriver i en epost til NTB at tidsbruken på slike tolkningsuttalelser kommer an på kompleksiteten i spørsmålene og «hvor høyt arbeidet blir prioritert blant andre viktige oppgaver».

– Generelt vil lovavdelingen prioritere spørsmål knyttet til saker som er til behandling i regjeringen eller Stortinget og hvor det er behov for rask avklaring, skriver han.

Sanner har sagt til Klassekampen at han ikke ville gi oppdraget til lovavdelingen fordi han ønsket å skjerme dem fra helgejobbing.

Spørsmål om betaling

SVs Kari Elisabeth Kaski har bedt finansministeren svare Stortinget på hvor mye departementet har betalt for advokatfirmaets utredning og om han synes det var vel anvendte penger.

Sanner hadde fredag ettermiddag ikke svart.

NTB sendte mandag en rekke spørsmål til Finansdepartementet om advokatoppdraget, blant annet om hvor mange timer som ble fakturert, men har foreløpig ikke fått svar. Departementet opplyser at de har «ekstremt mye å gjøre for tiden» og at ting derfor tar lang tid.

– Flere av spørsmålene dine vet vi heller ikke svaret på før vi får fakturaen fra advokatfirmaet. Det har vi foreløpig ikke fått, skriver kommunikasjonssjef Wålen i en epost.

Personvernpolicy