Norsk Hydro brøt verdipapirloven, men slipper straff

Økokrim har gitt Norsk Hydro en påtaleunnlatelse for å ha lagt ut informasjon om selskapets resultat før det var offentliggjort.

Like før resultatet for andre kvartal 2018 skulle legges fram, la selskapets ansatte ut kvartalsrapporten på Norsk Hydros server, slik at det var mulig å få tilgang til den ved å gjette seg fram til den fullstendige URL-adressen, ifølge Økokrim. På den måten fikk Dagens Næringsliv tak i rapporten og publiserte en artikkel basert på tall derfra før de var offentliggjort.

Norsk Hydro oppdaget dette samme morgen og varslet selv Oslo Børs umiddelbart, som oversendte saken til Finanstilsynet. Økokrim bestemte seg for å etterforske saken.

I mai i år besluttet Økokrim å unnlate påtale mot Norsk Hydro for overtredelse av verdipapirhandelloven for brudd på plikten til å behandle innsideinformasjon slik at den ikke kommer i uvedkommendes besittelse.

Påtaleunnlatelse betyr at det konstateres straffskyld, men straffesaken avsluttes uten å reise tiltale.

– Saken er nå rettskraftig avgjort og blir registrert i strafferegisteret i likhet med rettskraftige forelegg og dommer, sier politiadvokat Daniel Sollie i en pressemelding.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden