Ber om forlenget forvaring for kvinnen som ble dømt for Smøla-drapet

Statsadvokatene i Møre og Romsdal ber om forlenget forvaring for den nå 44 år gamle kvinnen som er dømt for å ha drept en seksåring på Smøla sommeren 2000.

Oslo tingrett skal ta stilling til begjæringen om tre års forlenget forvaring tirsdag og onsdag til uken. Kvinnen trakk i fjor en begjæring om prøveløslatelse.

Den 1. juni i 2000, få dager før sin 24-årsdag, drepte den nå 44 år gamle kvinnen seks år gamle Kim Eirik Salmela Farstad på Smøla på Nordmøre. Hun tilsto drapet fire dager senere og har siden sittet fengslet, med unntak av en kort periode da hun var prøveløslatt i 2013, skrev Tidens Krav i fjor.

Høyesterett dømte i 2003 kvinnen til forvaring i 13 år, med en minstetid på åtte år, etter at dommen fra Frostating lagmannsrett var anket til Høyesterett både av kvinnen selv og av Riksadvokaten.

Forvaringsdommen ble sist forlenget i Øvre Romerike tingrett i april 2018 Kvinnen soner i dag på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i Oslo.

Kvinnen ble av de rettspsykiatrisk sakkyndige vurdert som lettere psykisk utviklingshemmet, men strafferettslig tilregnelig. Hun var den første kvinnen som ble dømt til forvaring i Norge, etter at reaksjonen ble innført i det norske rettssystemet i 2001.

I Frostating lagmannsrett i 2002 ble kvinnen dømt til forvaring i 11 år, med en minstetid på sju år. I Nordmøre herredsrett ble kvinnen dømt til ti års fengsel og fem års sikring. Reaksjonen mot henne ble dermed skjerpet for hver rettsinstans.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært