Rapport: Folk ble varslet for sent om p-hus-brannen på Sola

Deler av parkeringshuset da det raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB scanpix
Deler av parkeringshuset da det raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Brann­ve­se­nets rap­port om storbran­nen i parkeringshuset på Stavanger luft­havn slår blant an­net fast at 110-sen­tra­len burde varslet folk mye tidligere.

– Det er in­gen tvil om at vi bur­de vars­let tid­li­ge­re. Brann­ve­sen, po­li­ti og Sola kom­mu­ne had­de mu­lig­het til å sen­de ut et var­sel til be­folk­nin­gen, og vi er alle enige om at vi må få bedre ru­ti­ner for slike type vars­lin­ger, sier brann­sjef Nils-Erik Haa­genrud i Ro­ga­land brann og red­ning IKS til Stavanger Aftenblad.

Rapporten fra etaten foreligger nå om bran­nen i parkeringshuset på Stavanger luft­havn 7. januar.

Her framgår det at etaten kunne ha varslet mye tidligere, de burde ha gjort det, de vurderte å gjøre det, men det skjedde ikke.

Ar­gu­men­ta­sjo­nen mot var et øns­ke om å ikke ska­pe utrygg­het i be­folk­nin­gen. Beslutningstakerne trodde også den ster­ke vin­den ville tyn­ne ut røy­ken, men i stedet bi­dro vinden til å es­ka­le­re bran­nen.

Avi­nors rap­port og rap­por­ten fra Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) er ikke klare ennå.

Personvernpolicy