Kriminalomsorgen starter hjelpetelefon for pårørende

Kriminalomsorgen etablerer nå en egen pårørendetelefon. Der kan pårørende til domfelte og varetektsinnsatte få informasjon og støtte. 

Coronatiltakene har ført til at det blant annet ikke lenger er mulig å få permisjon for innsatte, eller mulighet for pårørende å besøke dem. Fysiske besøk er erstattet med økt ringetid og videobesøk.

Kriminalomsorgen starter derfor opp en hjelpelinje fra 15. april, der pårørende kan få informasjon og støtte i en krevende situasjon.

Prøvedriften vil i første omgang vare til og med 29. april. Deretter vurderes videreføring og eventuell utvidelse av ordningen. Nummeret er 404 388 88 og åpningstiden er fra 9–15.

Personvernpolicy