Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig

Siden 2016 er 143 spedbarn tatt fra foreldrene rett etter fødselen og omplassert av barnevernet. Nesten ingen av klagene fra foreldrene når fram.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bare ved ett tilfelle de siste tre årene ble barnevernets vedtak om akuttplassering av et nyfødt barn stanset av Fylkesnemnda, skriver Aftenposten. 78 foreldre klaget i ettertid vedtaket inn, men barnevernet har fått medhold i 72 av dem. Så langt i år er 29 nyfødte akuttplassert.

Det er for tiden 30 norske saker til behandling i den Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Flere av dem er dreier seg om klager på barnevernets omplassering av barn like etter fødsel. Dom i en sakene er ventet å falle tirsdag, skriver avisen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opplyser til Aftenposten at det ikke finnes offisiell statistikk som presiserer årsak til akuttplasseringer av nyfødte, ut over at det er fare for liv og helse på kort sikt hvis barnet blir værende hos biologiske foreldre.

Jussprofessor Elisabeth Gording Stang ved Oslo Met sier det er grunn til å spørre om den rettslige kontrollen i fylkesnemnda er god nok. Hun viser til at de sakene hvor barnevernet går til akuttplassering, går rett gjennom systemet. Professoren deler flere advokaters bekymring om hvorvidt fylkesnemnder og domstoler får god nok informasjon og om vedtaket vurderes opp mot menneskerettighetene.

– Vi må sikre oss at det er «de riktige» barna som det gjøres akuttvedtak for, sier Stang til Aftenposten.