Kraftig økning i innbetalt voldserstatning

Staten mottok i årets første halvår 50,4 millioner kroner fra skadevoldere. I hele fjor ble 68,6 millioner innbetalt.

– Aldri før har skadevoldere betalt inn så mye til staten for forskuttert erstatning til voldsofre, skriver Kontoret for voldsoffererstatning i en pressemelding.

Økningen skyldes økt prioritering av regresskrav ved Kontoret for voldsoffererstatning.

Totalt skylder skadevoldere staten 1.196 millioner kroner for voldsoffererstatning som staten har forskuttert til voldsofre. Av dette er 310 millioner relatert til 22. juli-angrepet i 2011.

Kontoret for voldsoffererstatning har som følge av økte budsjettmidler redusert forventet saksbehandlingstid i henlagte saker med et halvt år. Forventet saksbehandlingstid er nå 18 måneder.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært