Produksjonen i jordbruket går ned

Sauer på fjellbeite i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen. Det er ventet at produksjonsvolumet av sau og lam vil gå ned totalt sju prosent i 2018 og 2019, ifølge tall fra Budsjettnemnda for jordbruket. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Sauer på fjellbeite i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen. Det er ventet at produksjonsvolumet av sau og lam vil gå ned totalt sju prosent i 2018 og 2019, ifølge tall fra Budsjettnemnda for jordbruket. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Produksjonen av jordbruksvarer ser ut til å synke for andre år på rad. Det kan få konsekvenser for jordbruksoppgjøret, ifølge Nationen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket tyder på at produksjonsvolumet i jordbruket går nedover.

Foreløpige tall viser at volumet av plante- og husdyrprodukter i sum gikk ned 0,6 prosent i 2018. Prognosene for 2019 viser et ytterligere fall på 0,9 prosent, skriver Nationen.

Nedgangen i 2018 og 2019 kommer etter at det har vært vekst i produksjonsvolumet de siste ti årene, med unntak av i 2011.

Størst nedgang i produksjonen har pelsdyrnæringa med 25 prosent, etterfulgt av blomsternæringa som har hatt et fall på 12 prosent de to siste årene. I tillegg er det nedgang i produksjonen av sau og lam, hagebruksprodukter, svin, bær og grønnsaker.

Folketall, forbruksendringer og import er faktorer som påvirker produksjonsvolumet.

I fjorårets jordbruksoppgjør la partene til grunn at produksjonsvolumet skulle øke. Avdelingsleder Lars Johan Rustad i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sier til Nationen at nedgang i produksjonsvolumet generelt fører til at det er vanskeligere å få til inntektsvekst i jordbruksoppgjøret.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte sine krav til staten i årets jordbruksoppgjør fredag. Regjeringen kommer med sitt tilbud 7. mai.

Personvernpolicy