Meny

– Må informere om jernbanereformen

15. juni er det tre år siden Høyre, Frp, Venstre og KrF vedtok jernbanereformen, til tross for protestene fra jernbaneansatte utenfor Stortinget. Nå får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sterk kritikk for pengebruken i etterkant av dette. Foto: Arne Ove Bergo
– En milliard som kastes bort. – Høyreideologiske eksperimenter vi vet ikke virker.

Slik reagerer henholdsvis SV og Ap på at det så langt har kostet 1 milliard kroner å gjennomføre jernbanereformen. Beløpet vil øke med ytterligere 300 millioner kroner i løpet av 2018.

Dette kom fram i en artikkel i Dagsavisen lørdag.

I oktober 2016 opplyste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det ville koste langt mindre enn som så, «noen hundretalls millioner alt i alt» å gjennomføre reformen.

– Solvik Olsen sløser med skattebetalernes penger, sier SVs Arne Nævra.

– Dette er en milliard som blir kastet bort på en reform som har pulverisert ansvaret i jernbanen og skapt kaos og usikkerhet, fortsetter han.

Les også: – En drittpakke

Arne Nævra (SV) er ikke nådig med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krever svar

Aps Sverre Myrli er like kritisk til pengebruken.

– Samferdselsministeren har brukt pengene på høyreideologiske eksperimenter som vi vet ikke virker. Andre europeiske land har bittert fått erfare at privatisering, marked og konkurranse ikke er det som skaper et bedre jernbanetilbud, heller tvert imot, sier Myrli.

– Når samferdselsministeren sløser bort så mye penger på nye logoer og direktørlønninger og ekstra byråkrati i stedet for å sørge for at togene går og at pendlerne får parkeringsmuligheter, da har det gått for langt. Han burde forsøke å finne praktiske løsninger, ikke gå seg vill i høyreideologisk tankegods og teoretiske ideer, sier Myrli også.

Både Nævra og Myrli vil nå ha samferdselsministerens forklaring på hvorfor kostnadene ved jernbanereformen har skutt i været.

– Vi krever at samferdselsministeren nå legger alle opplysninger på bordet og informerer Stortinget om disse kostnadene, sier Myrli.

Etter Dagsavisens artikkel lørdag, har Solvik-Olsen uttalt seg til NTB om kostnadene ved jernbanereformen. Av denne artikkelen går det fram at han mener det ikke stemmer at kostnaden på 1,3 milliarder i sin helhet stammer fra konkurranseutsetting av togdrift.

– Reformen omhandler drift, vedlikehold og utbygging av hele jernbanen, billettsystem etcetera. Anbudsrunden er bare en del av hele reformen, sier Solvik-Olsen til NTB.

Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsperson i Ap, vil ha en forklaring på hvorfor kostnadene med jernbanereformen har skutt i været.

Les også: Mener «NSB-dødaren» er best

Departementet bekrefter

I en epost som Dagsavisen har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) heter det like fullt følgende:

«SD bekrefter at tallestimatet for påløpte gjennomføringskostnader i jernbanereformen er om lag én milliard 2018-kroner, ved utgangen av 2017.»

Samferdselsdepartementet skriver videre:

«De største gjennomføringskostnadene er knyttet til utfisjonering og omstilling i det tidligere NSB-konsernet, samt i forbindelse med avvikling av tidligere Jernbaneverket og opprettelsen av Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF.»

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra politisk ledelse i Samferdselsdepartementet på kritikken fra SV og Ap.

Les også: Lokføreren som viste finger'n til jernbanereformen

Saken ble først publisert på Dagsavisen.no

Populært