Menneskerettighetsgruppe bekymret over netthets

Hat og hets på nett er et betydelig samfunnsproblem, slår Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fast i sin årsmelding.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ytringsfrihet er et av de sentrale områdene som gjennomgås i årsmeldingen , som tirsdag ble overlevert Stortinget.

– På ytringsfrihetens område er det særlig viktig at våre offentlige myndigheter er oppmerksomme ikke bare på de muligheter som ligger i våre nye, sosialmediale offentligheter, men også på hvilke strukturelle utfordringer disse medfører, heter det i meldingen.

– Stå opp mot multinasjonale aktører

Arbeidet med ny medieansvarslov bør prioriteres for å takle problemet, anmoder Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Dessuten bør myndighetene utrede hvordan man kan imøtegå multinasjonale kommersielle aktørers makt over det digitale ordskiftet, understrekes det.

– Den nye medievirkeligheten gjør effektiv oppfølging av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer prekær – hat og hets på nett er et betydelig samfunnsproblem, heter det videre.

NIM startet i fjor høst et prosjekt om hatefulle ytringer med mål om å bekjempe netthets. For å kartlegge problemet har institusjonen kontaktet aktører som politiet, andre myndighetsorganer, forskningsinstitusjoner og relevante organisasjoner. De påpeker at diskusjonen ofte har vært teoretisk – tidvis filosofisk – og at man mangler kunnskap om omfang, hvem som rammes og hvilke konsekvenser det får.

Institusjonen mener det er nødvendig med mer kunnskap i politiet og domstolene, og at det må prioriteres å bygge opp hatkrimgrupper i flere politidistrikt. Den etterspør også mer og bedre statistikk, og foreslår at hatefulle ytringer registreres etter klare og like retningslinjer. Statistikken bør inneholde informasjon om anmeldelser og utfallet av saken.

Asylbarn, vold og isolasjon i fengsel

Rapporten tar for seg et vidt spekter av saker. Blant annet er NIM opptatt av mindreårige asylsøkeres situasjon, og presiserer at asylsøkere under 15 år bør få et likeverdig omsorgstilbud med norske barn.

Vold og overgrep mot eldre er en utfordring som myndighetene bør sette inn mer tiltak på for å forebygge og forhindre. Og rapporten har råd til myndighetene om hvordan arbeidet mot vold i nære relasjoner bør styrkes.

NIM gjentar også to anbefalinger fra fjorårets rapport, som etter deres mening ikke ble fulgt opp. Den første gjelder sikring mot unødig bruk av isolasjon i arrest og fengsel. Den andre handler om regjeringens utredningsinstruks, som ikke inneholder noen plikt til å utrede menneskerettslige spørsmål.